Waarom doen we het werk dat we doen?

Waarom doen we het werk dat we doen?

De termen missie, visie, waarden en strategie worden vaak in één adem genoemd en ook soms als synoniemen voorgesteld. Maar wat betekenen ze nu en waarom zijn ze belangrijk?

Geeft een antwoord op de vragen

Vast of veranderlijk?

MISSIE

Waarom bestaan we? Wat doen we voor wie?

Relatief vaststaand

VISIE

Waar streven we naar? Waarom is het nodig dat we bestaan? Wat willen we bijdragen/veranderen in de samenleving?

Als bepaalde doelen bereikt zijn, of de visie op bvb. hulpverlening wijzigt, dan moet dit aangepast worden

WAARDEN

Hoe willen we dit doen? Welke waarden wijzen ons de at zijn de rode draden in onze manier van werken (en die we ook vertalen naar onze medewerkers toe)?

Relatief vaststaand

STRATEGIE en/of

KERNKWALITEITEN 

Hoe denken we onze doelen te bereiken? Waar blinken we in uit? Wat is eigen aan de manier waarop wij onze diensten leveren?

Stuur je bij naargelang de visie/doelen.

Het helder krijgen van missie, visie en waarden is de basis van samen organiseren want het geeft immers een antwoord op de meest existentiële vraag: waarom doen we dit? Daarmee kunnen mensen zich verbinden, zich er al dan niet mee identificeren.

In de praktijk kunnen deze elementen in een visietekst dooreenlopen, en dat is prima, maar het is wel belangrijk om helderheid te scheppen over al deze aspecten.

Samen met medewerkers en stakeholders (cliënten, partnerorganisaties,…) deze zaken (opnieuw) vastleggen, kan veel focus en motivatie in de organisatie brengen. Zeker als het tijd is om wat te herbronnen, in een periode van grote wijzigingen bijvoorbeeld. Dit vormt immers de gedeelde basis, het waarom van het bestaan van de organisatie en dus de samenwerking tussen alle medewerkers.

Eens er een gedragen visiedocument is, zorg er dan voor dat het een werkdocument wordt. Neem het erbij bij casebesprekingen, bij eventuele klachten, om in een team- of personeelsmeeting telkens te duiden hoe nieuw beleid past in de grotere visie. Dit zorgt ervoor dat mensen doordrongen raken van de visie en er houvast in ervaren.

Liefst heb je dat élke medewerker achter de missie en visie van je onderneming staat en dat àlle neuzen in dezelfde richting staan. Tot dat mooie plaatje kan je enkel komen mits een goede interne communicatiestrategie. Hoe zorg je ervoor dat de visie leeft in een organisatie? Wat is dan precies een goede aanpak

Inspiratie kan je op je eentje halen in het boek ‘Kus de visie wakker’ van Hans van der Loo

Lees ook

Strategieformulering - fase 1: objectieve input

Strategieformulering - fase 1: objectieve input

Wil je de strategie van je onderneming onder de loep nemen? Of wil je een nieuw project uitwerken? Verzamel dan eerst de nodige objectieve input. 

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Tijdens de eerste fase 'input verzamelen' worden veel feitelijke gegevens verzameld. Deze zijn de basis voor stap 2: het formuleren van de missie, de visie en de waarden.…

HRwijs-aanbod rond strategisch HR-beleid

HRwijs-aanbod rond strategisch HR-beleid

Wil jouw organisatie in 2024 inzetten op een meer uitgewerkt HR-beleid? Neem dan eens een kijkje naar ons HRwijs-aanbod rond strategisch HR-beleid.

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Leiderschap is de gedeelde verantwoordelijkheid van de directie, algemene vergadering en raad van bestuur van een vzw. Het komt er in de eerste plaats op aan om …