Waarom doen we het werk dat we doen?

Waarom doen we het werk dat we doen?

De termen missie, visie, waarden en strategie worden vaak in één adem genoemd en ook soms als synoniemen voorgesteld. Maar wat betekenen ze nu en waarom zijn ze belangrijk?

Geeft een antwoord op de vragen

Vast of veranderlijk?

MISSIE

Waarom bestaan we? Wat doen we voor wie?

Relatief vaststaand

VISIE

Waar streven we naar? Waarom is het nodig dat we bestaan? Wat willen we bijdragen/veranderen in de samenleving?

Als bepaalde doelen bereikt zijn, of de visie op bvb. hulpverlening wijzigt, dan moet dit aangepast worden

WAARDEN

Hoe willen we dit doen? Welke waarden wijzen ons de at zijn de rode draden in onze manier van werken (en die we ook vertalen naar onze medewerkers toe)?

Relatief vaststaand

STRATEGIE en/of

KERNKWALITEITEN 

Hoe denken we onze doelen te bereiken? Waar blinken we in uit? Wat is eigen aan de manier waarop wij onze diensten leveren?

Stuur je bij naargelang de visie/doelen.

Het helder krijgen van missie, visie en waarden is de basis van samen organiseren want het geeft immers een antwoord op de meest existentiële vraag: waarom doen we dit? Daarmee kunnen mensen zich verbinden, zich er al dan niet mee identificeren.

In de praktijk kunnen deze elementen in een visietekst dooreenlopen, en dat is prima, maar het is wel belangrijk om helderheid te scheppen over al deze aspecten.

Samen met medewerkers en stakeholders (cliënten, partnerorganisaties,…) deze zaken (opnieuw) vastleggen, kan veel focus en motivatie in de organisatie brengen. Zeker als het tijd is om wat te herbronnen, in een periode van grote wijzigingen bijvoorbeeld. Dit vormt immers de gedeelde basis, het waarom van het bestaan van de organisatie en dus de samenwerking tussen alle medewerkers.

Eens er een gedragen visiedocument is, zorg er dan voor dat het een werkdocument wordt. Neem het erbij bij casebesprekingen, bij eventuele klachten, om in een team- of personeelsmeeting telkens te duiden hoe nieuw beleid past in de grotere visie. Dit zorgt ervoor dat mensen doordrongen raken van de visie en er houvast in ervaren.

Hoe zorg je ervoor dat de visie leeft in een organisatie? Inspiratie kan je halen

Lees ook

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op deoperationele d…

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op de strategische …

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Tijdens de eerste fase 'input verzamelen' worden veel feitelijke gegevens verzameld. Deze zijn de basis voor stap 2: het formuleren van de missie, de visie en de waarden.…