Sociale partners vragen aandacht voor nabije zorg

Sociale partners vragen aandacht voor nabije zorg
Bron: Serv

Naar aanleiding van de Week van de Zorg van 13 maart 2023 heeft de Serv op eigen initiatief een advies gericht naar de Vlaamse overheid rond de nabijheid van zorg in Vlaanderen. De sociale partners huldigen de principes van ‘vermaatschappelijking van de zorg’, maar wijzen ook op de risico’s en noodzakelijke randvoorwaarden. Zo moet er geïnvesteerd worden in voldoende nabije en multidisciplinaire zorgverleners en moeten mantelzorgers beter ondersteund worden, met respect voor hun grenzen.

Mantelzorg

Mantelzorg moet altijd een vrije keuze blijven, zeggen de sociale partners, en kan nooit de formele zorg een op een vervangen. Mantelzorg kent uiteraard ook grenzen, zowel gezien de combinatie met de thuissituatie van mantelzorgers als in relatie tot zijn/haar professionele situatie.

De sociale partners wijzen daarbij in het bijzonder nog op de nood aan ondersteuning voor ondernemingen en organisaties bij het faciliteren en inpassen van mantelzorg door hun medewerkers. De Vlaamse overheid zou hiervoor het online platform mantelzorgers.be kunnen uitbreiden richting werkgevers die mantelzorg willen inpassen in hun personeelsbeleid. Daarnaast zou Vlaanderen mensen met het federale mantelzorgstatuut meer kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld via zorgcoaches of psychologische bijstand.

Zorgzame buurten

Het project Zorgzame buurten richt zich op het versterken van buurtgerichte zorg en zet in op sterke lokale netwerken en linken tussen mantelzorg en formele zorg. Een heel mooi initiatief! Maar ook hier is er waakzaamheid nodig, meer bepaald bij het decentraliseren van beleid richting de lokale besturen. De Serv kijkt dan ook uit naar de evaluatie van dit pilootproject.

Ook wijkgezondheidscentra en andere vormen van eerstelijnsaanbod met meerdere zorgdisciplines onder één dak zijn een goede manier om laagdrempelige en nabije zorg vorm te geven. De Serv kijkt uit naar verdere beleidsvoorstellen van de Vlaamse overheid om dergelijke initiatieven alle kansen te geven.

Lees hier het volledige advies van de Serv

Lees ook

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Connectie met medewerkers: topprioriteit bij Steunpunt Tewerkstelling!

Connectie met medewerkers: topprioriteit bij Steunpunt Tewerkstelling!

Corona: de impact liet zich nogal voelen op de werkvloer. In deze blog lees je hoe Steunpunt Tewerkstelling uit Antwerpen van connectie met medewerkers dé topprior…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.