"Onze sector is volop in beweging en heeft nood aan nieuwe concepten om 'zorg op maat' te bieden”

"Onze sector is volop in beweging en heeft nood aan nieuwe concepten om 'zorg op maat' te bieden”

Villa Clementina is een inclusief kinderdagverblijf. Waarbij een derde van de plaatsen voorbehouden wordt voor jonge kinderen met extra ondersteuningsnoden. Mieke De Strooper, pedagogisch verantwoordelijke bij Villa Clementina, volgde bij Groeilabz de bootcamp ‘De kracht van samenwerken’: "Het belangrijkste inzicht uit de bootcamp? De warme oproep om nog aandachtiger naar de partners te kijken. Met het maximale respect voor hun visie en timing.”

Mieke De Strooper: "We waren een nieuw zorgconcept aan het uitwerken voor jonge kleuters uit Groot-Zemst en konden wel wat extra houvast gebruiken. Aangezien onze inclusieve werking vertrekt van de noden van elk kind, betrekken we steeds andere partners vanuit onderwijs, welzijn of therapie. Vandaar het idee om de bootcamp te volgen en zo onze ideeën rond samenwerking scherper te stellen. De begeleider van de bootcamp, Joris De Corte, sprak ons sowieso al aan. Want net als ons verdiept hij zich al 15 jaar in intersectorale samenwerking op het snijvlak van zorg, welzijn, onderwijs en vrije tijd.”

"Het is bij ons een bewuste keuze om de kinderen de mogelijkheid te geven tot hun zesde te blijven. De meesten hebben dat niet nodig. Maar zo krijgen alle kindjes en hun ouders de kans om een traject uit te stippelen waarbij ze zich zo goed mogelijk voelen. Daarbij wordt de snelheid bepaald door de noden van het kind.”

“Zo krijg je natuurlijk unieke trajecten. Waar we daarin op de grenzen van onze eigen deskundigheid stoten, werken we samen met andere partners. Zo brengen we die partners naar de kinderen toe in plaats van te verlangen dat de kinderen zelf naar die organisaties stappen."

Creatief met beperkte budgetten

Mieke De Strooper: "Onze sector is volop in beweging. De manier waarop we in het verleden steeds gewerkt hebben binnen onderwijs, welzijn en kinderopvang, werkt niet meer voor ieder kind. Daarom voelen we de noodzaak om nieuwe concepten voor 'zorg op maat' te bedenken. Het blijft daarbij een uitdaging om binnen dat onderwijs-zorgcontinuüm samen met je partners een weg te vinden binnen de historisch gevormde organisaties en regelgeving."

"Dankzij de inzet van vrijwilligers en door boven de ‘vakjes’ samen te werken, geven we jonge kinderen de juiste zorg."

"Het belangrijkste inzicht uit de bootcamp? De warme oproep om nog aandachtiger naar de partners te kijken. Met het maximale respect voor hun visie en timing. Om van daaruit tot de beste onderlinge verbinding te komen. Dat is echt nodig. Omdat we telkens opnieuw tegen een vreemde vaststelling botsen: de budgetten in onze sector zijn extreem laag. Terwijl wij toch bezig zijn met een investering in de toekomst: onze kinderen zijn de volwassenen van morgen. Net omdat de ouders en de rest van de maatschappij zo een hoge verwachtingen hebben, is de druk enorm. Tot het besef komt dat er meer middelen nodig zijn voor de juiste ondersteuning, is het een intense duurloop om met vrijwilligers en met creatieve oplossingen de toekomst mogelijk te maken. De input van de bootcamp helpt om die uitdagende ambitie concreet te maken."

Over de bootcamp ‘De kracht van samenwerken’

Dit bootcamp geeft deelnemers de tools in handen om de juiste randvoorwaarden te creëren voor sterke samenwerkingsverbanden. Want intersectoraal samenwerken laat sociale ondernemingen toe om samen een integrale aanpak te ontwikkelen rond complexe maatschappelijke uitdagingen, of de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor (kwetsbare) burgers te verhogen. De bootcamp wordt begeleid door Joris De Corte van adviesbureau Over de Muur en Universiteit Gent.

Mieke De Strooper: “De aanpak waarbij je je twee dagen samen met een collega intensief in ‘duurzaam samenwerken’ onderdompelt, maakt het tot zo veel meer dan een traditionele opleiding. Want hier ga je direct op ontdekkingsreis. Dankzij de pittige vragen vind je de motivatie om net dat stapje verder te gaan. Daarbij houden de mededeelnemers uit andere organisaties je een spiegel voor. Dat doen ze vanuit de theorie, maar ook vanuit hun ervaring. Dat zorgt voor een unieke meerwaarde. In de kleine, veilige groep kan je constructief aan de slag met de pijnpunten in je eigen verhaal."

Over Villa Clementina

Iedereen is welkom voor de voorschoolse opvang bij Villa Clementina. Zo hebben momenteel 19 van de 57 kindjes een bijzondere ondersteuningsnood. De kinderen blijven in principe tot ze 2,5 of 3 jaar oud zijn en naar de kleuterschool gaan. Maar kindjes met heel complexe ondersteuningsnood kunnen er tot hun 6 jaar blijven. Zo is er ook voor hen een plaatsje binnen de gewone kinderopvang. Net omdat Villa Clementina alle kinderen zo veel mogelijk groeikansen wil geven en wil inspireren om samen te leven.

Mieke De Strooper: "Om de juiste zorg te bieden, zijn we met een team van 8 voltijdse equivalenten. Om de takenpakketten in te vullen, maken we telkens een afweging tussen professionals en vrijwilligers. Want gelukkig staan er wekelijks ook 20 vrijwilligers klaar. Die maken onze aanpak mogelijk. Al is het tegelijkertijd een extra luik in het inclusieve verhaal. Want dat gaat over gedreven gepensioneerden, mensen die na een burn-out opnieuw wat werkritme zoeken of volwassen met een beperking die ook een plaatsje krijgen. Zo voelen ook zij zich extra waardevol in onze maatschappij."

Ga naar de Groeilabz-website en vind jouw opleiding!

Lees ook

“Beste beleidsmakers, lees onze missies eens”

“Beste beleidsmakers, lees onze missies eens”

Een noodkreet slaken of de alarmbel luiden, zo ver willen Els van Effelterre (directeur jeugdorganisatie JES) en Veerle Huwé (directeur Sociare, de werkgeversfeder…

“Niet alle oplossingen hoeven geld te kosten”

“Niet alle oplossingen hoeven geld te kosten”

Nieuwe, kleinschalige woonvormen die stevig ingebed zijn in de buurt en de samenleving. Met creatieve oplossingen voor de personeelskrapte en een solidair verzekeringssys…

“Je kan niet negeren wat op ons afkomt”

Een gebrek aan een langetermijnvisie en durf belemmert een goede zorg. Algemeen directeur Karin Van Mossevelde van i-mens en directeur Marleen Roesbeke van SOM, de federa…

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

In een krappe arbeidsmarkt en een maakindustrie die het lastig heeft, kunnen maatwerkbedrijven een veel grotere rol spelen dan nu, zeggen Johan Bongaerts van maatwerkbedr…