Gezocht: 6 sociale ondernemingen voor het in kaart brengen van hun carbon footprint

Gezocht: 6 sociale ondernemingen voor het in kaart brengen van hun carbon footprint

Verso wil nagaan waar de ecologische voetafdruk, meer bepaald de carbon footprint, ligt van sociale ondernemingen. Daartoe zal het in samenwerking met GRUUND de voetafdruk van 6 typische sociale ondernemingen in kaart brengen. Van daaruit kunnen wij gerichte ondersteuning bieden. Een ideale gelegenheid voor deze ondernemingen om zelf ook veel te leren!

Wil je als sociale onderneming graag je carbon footprint kennen? Stel je dan kandidaat voor dit traject. Je kan er zelf uit leren en je helpt ook er ook andere sociale ondernemingen mee verder.

Meer info gewenst? 

Op 6 maart organiseerden we hierover een webinar. Bekijk deze hier. Passcode: ?BVa8%#&

Onze doelstelling

  • Een inschatting maken van de gemiddelde voetafdruk van sociale ondernemingen, aan de hand van een begeleidingstraject van 6 sociale ondernemingen die hun voetafdruk bepalen volgens de internationale standaard (Scope 1, 2 en 3 volgens Greenhouse Gas Protocol).
  • Nagaan op welke wijze sociale ondernemingen op een vlotte en efficiënte manier begeleid kunnen worden in het bepalen van hun voetafdruk.
  • Reductiepaden opzetten om tot de gewenste halvering tegen 2030 (en nadien richting klimaatneutraliteit) te komen.
  • Generieke gegevens afleiden m.b.t. de type-ondernemingen om van daaruit adviezen te kunnen leveren naar sociale ondernemingen toe met betrekking tot de te volgen (algemene) reductiepaden.

Het traject

We maken op basis van alle inschrijvingen een selectie van 6 sociale ondernemingen, deze ondernemingen nemen wij mee doorheen het volgende traject onder begeleiding van GRUUND:

Stap 1: Opstart-workshop (1 dag) voor de deelnemende ondernemingen. 

Stap 2: Tussentijdse verzameling en verwerking van informatie door de deelnemende ondernemingen. 

Stap 3: Workshop (1 dag) voor het finaliseren van de footprint en de reductiestrategiebepaling. 

Stap 4: Verwerking van informatie en synthese. 

Stap 5: Workshop met opvolging van opgezette acties en impact op de footprint voor de periode 2023.

Selectiecriteria

Voor dit traject zijn we op zoek naar type-ondernemingen van middelgrote omvang die representatief kunnen zijn voor de andere ondernemingen uit hun sector.

  • Een zorgbedrijf dat zorgverlening aan huis doet (thuiszorg)
  • Een organisatie die huisvesting als een dienst aanbiedt aan mensen met een beperking
  • Een zorgbedrijf met woonzorgcentra (niet-commercieel)
  • Zorgcentra (jeugdhulp, volwassenen) 
  • Welzijns- en gezondheidssector
  • Socioculturele sector

Indien er zich meerdere organisaties aanmelden als kandidaat dan kan er gekozen worden om een goede spreiding te hebben over de vermelde sectoren. De ondernemingen hebben bij voorkeur een minimum schaalgrootte van 50 werknemers.

Behoren niet tot de doelgroepen: maatwerkbedrijven (hier loopt er reeds een dergelijk traject) en grote organisaties zoals ziekenhuizen (vermits die een schaal en professionele omkadering hebben die hen toelaat op eigen kracht een dergelijke oefening voor koolstofvoetafdruk te laten maken).

Wil je graag deelnemen aan dit uniek traject? Schrijf je dan hier in (ten laatste op 20/03/2023).

GRUUND en Carbon+Alt+Delete

De carbon footprint wordt bepaald onder leiding van GRUUND met behulp van de software van Carbon+Alt+Delete. Deze software is door Vinçotte gecertificeerd als tool om de footprint te bepalen volgens de internationale standaarden Greenhouse Gas Protocol en ISO 14064-1. 

GRUUND is adviseur sustainability en expert inzake carbon accounting. Dit project wordt geleid door Wouter Demuynck, Change Driver bij GRUUND.

Gruund_Logo_RGB_Zwart

Lees ook

“Ontzorg sociale ondernemingen die duurzaam willen bouwen”

“Ontzorg sociale ondernemingen die duurzaam willen bouwen”

“Sociale ondernemingen willen hun rol spelen in de omgang met de klimaatverandering. Daarvoor is meer steun nodig en een duidelijke langetermijnvisie. Die ontbreekt…

De Vlaamse regering investeert de komende vier jaar in de dienstverlening van het VLAIO Netwerk

De Vlaamse regering investeert de komende vier jaar in de dienstverlening van het VLAIO Netwerk

Verso en haar federaties zijn trots dat ze als een van de 13 VLAIO-partners de komende vier jaar ondernemingen zullen begeleiden binnen de vernieuwde opdracht van het VLA…

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Richting de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben ook de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv…

“Niet alle oplossingen hoeven geld te kosten”

“Niet alle oplossingen hoeven geld te kosten”

Nieuwe, kleinschalige woonvormen die stevig ingebed zijn in de buurt en de samenleving. Met creatieve oplossingen voor de personeelskrapte en een solidair verzekeringssys…