Wat is het belang van SDG 17?

Wat is het belang van SDG 17?

Net zoals SDG 16 ondersteunt SDG 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken alle andere doelstellingen.

SDG 17 wordt van essentieel belang geacht bij de verwezenlijking van de SDG’s. Het is ook de SDG met de meeste subdoelstellingen (19).

De Agenda 2030 legt de nadruk op het belang van partnerschappen voor duurzame ontwikkeling op alle niveaus: horizontaal (tussen staten) maar ook verticaal (tussen verschillende niveaus van overheden en actoren uit verschillende sectoren).

De Agenda 2030 vraagt ook internationale solidariteit bij het implementeren van de SDG’s.

Behalve op partnerschap legt SDG 17 ook de nadruk op de implementatiemiddelen die nodig zijn om de SDG’s te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan financiële middelen en herverdeling, maar ook aan duurzame en transparante handelsketens. Dit basisidee zit transversaal verankerd in de andere SDG’s. Zo worden er per SDG implementatiemiddelen aangeduid.

CIFAL Flanders hertaalt SDG 17 naar het organisatieniveau met de volgende 3 pijlers:

  1. Lokale partners. Wordt je organisatie ondersteund door partnerschappen met meerdere belanghebbenden? Verschillende soorten partnerschappen kunnen op lokaal niveau gerealiseerd worden: lokaal, internationaal, intersectoraal, intercultureel ...
  2. Implementatiemiddelen. Van welke middelen maakt je organisatie gebruik om haar doelstellingen te bereiken? Zijn ook die middelen duurzaam? Denk aan de financiële middelen, het ICT-beleid en het aankoopbeleid.
  3. Internationale solidariteit. Welke initiatieven neemt je organisatie om een bijdrage te leveren aan internationale solidariteit? Zet ze partnerschappen op met zusterorganisaties in het Globale Zuiden? Deelt ze middelen (financieel, expertise, andere) met zusterorganisaties of ngo’s uit het Globale Zuiden?

Dit artikel is met permissie overgenomen uit de SDG Wegwijzer, die met steun van Verso samengesteld is door Cifal Flanders. Download de volledige wegwijzer hier.

Lees ook

Start-to-SDG!

Start-to-SDG!

Een duurzamere wereld? Ontdek hoe jouw organisatie hierbij kan helpen!

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

CIFAL Flanders hertaalt SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten op organisatieniveau aan de hand van 3 pijlers.

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

“Tewerkstellen is onze corebusiness”

In een krappe arbeidsmarkt en een maakindustrie die het lastig heeft, kunnen maatwerkbedrijven een veel grotere rol spelen dan nu, zeggen Johan Bongaerts van maatwerkbedr…