Provincie Antwerpen ondersteunt sociale ondernemers

Provincie Antwerpen ondersteunt sociale ondernemers

De provincie Antwerpen ondersteunt impactondernemers vandaag op 2 manieren: via renteloze leningen bij Trividend Provincie Antwerpen en via de Adviesraad Sociaal Ondernemen.

Aan het woord: Maarten D’hondt van MOLWOL

Maarten D'hondt, coördinator van KEMP vzw en bezieler van MOLWOL is zo’n impactondernemer die beroep deed op Trividend Provincie Antwerpen voor een lening. Hij ging ook langs bij de Adviesraad Sociaal Ondernemen met zijn business idee.

Lees hier zijn verhaal

Trividend Provincie Antwerpen: praktisch

Sociale ondernemers kunnen bij Trividend Provincie Antwerpen terecht voor een renteloze lening tussen 10.000 en 50.000 euro.

Trividend Provincie Antwerpen is een erkende coöperatieve vennootschap, en is een samenwerking tussen Trividend CV en de provincie Antwerpen. Ze ondersteunen sociaal-economische initiatieven in de provincie Antwerpen, door het aanbieden van achtergestelde leningen voor investeringen. Zowel kleine sociale ondernemingen als grotere sociale-economiebedrijven en reguliere ondernemingen kunnen in aanmerking komen, ongeacht de vennootschapsvorm. De toegekende investeringssteun moet minstens twee van de volgende doelstellingen beogen:

  • Meer doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen.
  • Nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren.
  • Een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bevorderen of tot stand brengen.

Het gaat om renteloze leningen, tussen 10.000 en 50.000 euro. Je betaalt enkel dossierkosten, en bij het toekennen van de lening word je vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen. Je koopt hiervoor één aandeel van 50 euro. Na afloop van de lening kan je dit aandeel terug verkopen aan 50 euro.

Meer informatie

Adviesraad Sociaal Ondernemen: praktisch

De Adviesraad Sociaal Ondernemen is een samenwerking van verschillende partners, en bestaat uit experten in verschillende domeinen. Ook de provincie Antwerpen is hierin vertegenwoordigd. De experten van de Adviesraad helpen je op een laagdrempelige manier op weg met de opstart of verdere uitwerking van je businessidee. Dankzij het brede netwerk van de Adviesraad krijg je heldere inzichten over uiteenlopende thema’s in de reguliere én sociale economie. De Adviesraad vindt in principe plaats elke tweede dinsdag van de maand van 9.00 tot 12.00.

Meer informatie

De werking van Trividend Provincie Antwerpen en van de Adviesraad Sociale Economie staan los van elkaar. Je hoeft dus niet noodzakelijk eerst langs de Adviesraad te passeren vooraleer je een lening aanvraagt, maar soms kan dat wel interessant zijn. Je kan trouwens ook naar de Adviesraad komen zonder dat je een financieringsnood hebt. Ze kunnen je ook tips geven op het vlak van strategie, marketing, communicatie,…

Lees ook

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

"Onze sector is volop in beweging en heeft nood aan nieuwe concepten om 'zorg op maat' te bieden”

"Onze sector is volop in beweging en heeft nood aan nieuwe concepten om 'zorg op maat' te bieden”

Villa Clementina is een inclusief kinderdagverblijf. Waarbij een derde van de plaatsen voorbehouden wordt voor jonge kinderen met extra ondersteuningsnoden. Mieke De Stro…

Wat is het belang van SDG 17?

Wat is het belang van SDG 17?

Net zoals SDG 16 ondersteunt SDG 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken alle andere doelstellingen.

Pronet, expertise voor samenwerkingsverbanden

Pronet, expertise voor samenwerkingsverbanden

Wil je je samenwerking en netwerkvorming op een doorgedreven en professionele manier uitbouwen? Dan raden we je aan om zeker eens te rade te gaan bij Pronet.