Projectoproep Natuur in je Buurt

Projectoproep Natuur in je Buurt

De Vlaamse overheid ondersteunt projecten die bijdragen aan zowel een maatschappelijk doel als de verbetering van de biodiversiteit tot een bedrag van 150.000 euro.

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid wil dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst.

Wat?

De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook onze biodiversiteit ondersteund wordt.

Een projectvoorstel indienen kan tot en met 8 augustus 2022.

Voor wie?

Overheden, verenigingen, met inbegrip van samenwerkingsverbanden, en organisaties kunnen een project indienen.

Vlaamse overheidsinstanties en rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door deze overheidsinstantie, met uitzondering van zorginstellingen, kunnen geen financiële ondersteuning krijgen voor een project. Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in samenwerkingsverbanden met inbreng van eigen middelen.

Bedrag

Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden:

  1. Een projectvoorstel type A vraagt een financiering groter dan 15.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 150.000 euro.

  2. Een projectvoorstel type B vraagt een financiering groter dan of gelijk aan 3.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 15.000 euro. Door het indienen van het projectvoorstel gaat de aanvrager een resultaatsverbintenis aan.

Wil je meer informatie of meteen een aanvraag indienen? Ga naar de projectpagina.

Tegelijkertijd loopt er ook een oproep 'Groenblauwe parels' met dezelfde deadline. Zeker interessant om te combineren, zoals we hoorden in onze webinar 'Samen meer natuur met zorg!'

Lees ook

Oproep Groenblauwe Parels

Oproep Groenblauwe Parels

Met deze projectoproep wil de Vlaamse overheid vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties, lokale overheden en POM’s aanmoedigen om in te zetten op ontharding…

De minder gekende voordelen van renovaties

De minder gekende voordelen van renovaties

Als je je gebouwen renoveert, heeft dat uiteraard in de eerste plaats een positieve invloed op je energiefactuur en je CO2-besparing. Maar er zijn ook andere voordelen aa…

“Nabijheid blijft belangrijk, ook in een organisatie met 12.000 medewerkers”

“Nabijheid blijft belangrijk, ook in een organisatie met 12.000 medewerkers”

“Onze dienstverlening staat of valt met onze mensen”, zegt HR-directeur van i-mens Eva Mangelschots. Het menselijk kapitaal van een van Vlaanderens grootste z…

“Een gesprek in de natuur is heel anders dan aan een bureau”

“Een gesprek in de natuur is heel anders dan aan een bureau”

“Hier zijn geen gesprekken, geen analyses, geen radiolawaai. Alleen open ruimte en plaats voor mezelf.” Jan laat zijn blik dwalen over het weidse landschap.…