Europese Commissie steunt sociale innovatie met 10 miljoen euro

Europese Commissie steunt sociale innovatie met 10 miljoen euro
Bron: VLEVA

De nieuwe projectoproep "Sociale innovaties voor een eerlijke groene en digitale transitie" beoogt de financiering van 15 tot 20 projecten die geïntegreerde en inclusieve sociale innovatiebenaderingen ontwikkelen en testen om een eerlijke groene en digitale transitie te bevorderen. 

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie is een begrip met veel betekenissen en omvat alle veranderingen en acties die nieuwe ideeën, diensten en modellen helpen ontwikkelen om sociale problemen beter aan te pakken. Sociale innovatie wordt gestimuleerd door publieke en private actoren, waaronder het maatschappelijk middenveld, om sociale diensten te verbeteren.

Over de oproep

De nieuwe projectoproep "Sociale innovaties voor een eerlijke groene en digitale transitie" beoogt de financiering van projecten die geïntegreerde en inclusieve sociale innovatiebenaderingen ontwikkelen en testen om een eerlijke groene en digitale transitie te bevorderen. 

De algemene doelstelling is geïntegreerde en inclusieve sociale innovatie benaderingen te ontwikkelen en te testen - in scholen of opleidingscentra, op het werk of in lokale gemeenschappen, of in andere relevante omgevingen - om de inclusiviteit en (waargenomen) eerlijkheid van de dubbele groene en digitale overgang te bevorderen. 

Het idee is om sociale innovatie benaderingen te bevorderen die het bewustzijn en de acceptatie van de groene en digitale transitie kunnen vergroten, en de inzet en het gebruik van nieuwe groene of digitale technologieën kunnen ondersteunen, de verandering naar duurzamer gedrag kunnen ondersteunen en versnellen, en de inzetbaarheid in groene en digitale economieën kunnen versterken. 

De te financieren activiteiten zijn zeer divers, zoals capaciteitsopbouw, bewustmaking en communicatie, het ontwikkelen en testen van innovatieve benaderingen om energie- en vervoersarmoede tegen te gaan, de inzetbaarheid van kwetsbare groepen in de groene en digitale economie te versterken, en vele andere.

Projecten in het kader van deze oproep zullen bijdragen aan:

  • de bevordering van de uitvoering van beginsel 20 van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) in essentiële diensten, waaronder energie, mobiliteit en digitale communicatie, in de context van de groene en digitale transitie

  • de behoeften aan (om)scholing en (her)opleiding die voortvloeien uit nieuwe, groene of digitale producten, diensten of technologieën, in kaart te brengen en aan te pakken

  • de maatschappelijke acceptatie van en/of gedragsveranderingen voor duurzamere bedrijfsmodellen, consumptiepatronen en/of vervoerswijzen te bevorderen

  • duurzaamheidstrajecten en transformatie-instrumenten voor actoren in de sociale economie te ontwikkelen

  • oplossingen af te stemmen op de specifieke context, uitgaande van algemene modellen, zoals de City Doughnut of oplossingen voor klimaataanpassing op macroniveau, voor andere, zakelijke of lokale omgevingen.

Financiering en termijnen

De projectoproep beoogt de financiering van 15 tot 20 projecten van publieke of particuliere organisaties die zijn gevestigd in de EU-lidstaten of de met het ESF+ geassocieerde landen Zij moeten het statuut hebben van non-profitorganisaties, overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal), internationale organisaties, universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra of bedrijven.

De totale begroting voor de nieuwe Europese oproep bedraagt 10 miljoen euro, gefinancierd door het onderdeel EaSI van het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Deadline voor de indiening van projecten is 2 augustus 2022. 

Lees ook

Regionale uitdagingen aanpakken via een leerecosysteem

Europa WSE wil de leercultuur in Vlaanderen bevorderen en stimuleert de overgang naar een lerende samenleving. Leerecosystemen fungeren als hefboom door jong en oud echte…

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

De gezondheidscrisis, de klimaatverandering, de geopolitieke conflicten en de migratiecrisis hebben veel van de zwakke punten binnen onze samenlevingen blootgelegd en de …

Nieuwe projectoproep EU4Health

Nieuwe projectoproep EU4Health

Het European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) publiceerde 12 projectoproepen onder het werkprogramma 2023 EU4Health voor een totaalbudget van bijna 20 miljoen …

EU wil meer sociaal ondernemerschap zien

EU wil meer sociaal ondernemerschap zien

Op 13 juni 2023 stelde de Europese Commissie een strategie voor om sociale ondernemingen te ondersteunen met de bedoeling gunstige voorwaarden te creëren voor het su…