Europese Commissie steunt sociale innovatie met 10 miljoen euro

Europese Commissie steunt sociale innovatie met 10 miljoen euro
Bron: VLEVA

De nieuwe projectoproep "Sociale innovaties voor een eerlijke groene en digitale transitie" beoogt de financiering van 15 tot 20 projecten die geïntegreerde en inclusieve sociale innovatiebenaderingen ontwikkelen en testen om een eerlijke groene en digitale transitie te bevorderen. 

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie is een begrip met veel betekenissen en omvat alle veranderingen en acties die nieuwe ideeën, diensten en modellen helpen ontwikkelen om sociale problemen beter aan te pakken. Sociale innovatie wordt gestimuleerd door publieke en private actoren, waaronder het maatschappelijk middenveld, om sociale diensten te verbeteren.

Over de oproep

De nieuwe projectoproep "Sociale innovaties voor een eerlijke groene en digitale transitie" beoogt de financiering van projecten die geïntegreerde en inclusieve sociale innovatiebenaderingen ontwikkelen en testen om een eerlijke groene en digitale transitie te bevorderen. 

De algemene doelstelling is geïntegreerde en inclusieve sociale innovatie benaderingen te ontwikkelen en te testen - in scholen of opleidingscentra, op het werk of in lokale gemeenschappen, of in andere relevante omgevingen - om de inclusiviteit en (waargenomen) eerlijkheid van de dubbele groene en digitale overgang te bevorderen. 

Het idee is om sociale innovatie benaderingen te bevorderen die het bewustzijn en de acceptatie van de groene en digitale transitie kunnen vergroten, en de inzet en het gebruik van nieuwe groene of digitale technologieën kunnen ondersteunen, de verandering naar duurzamer gedrag kunnen ondersteunen en versnellen, en de inzetbaarheid in groene en digitale economieën kunnen versterken. 

De te financieren activiteiten zijn zeer divers, zoals capaciteitsopbouw, bewustmaking en communicatie, het ontwikkelen en testen van innovatieve benaderingen om energie- en vervoersarmoede tegen te gaan, de inzetbaarheid van kwetsbare groepen in de groene en digitale economie te versterken, en vele andere.

Projecten in het kader van deze oproep zullen bijdragen aan:

  • de bevordering van de uitvoering van beginsel 20 van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) in essentiële diensten, waaronder energie, mobiliteit en digitale communicatie, in de context van de groene en digitale transitie

  • de behoeften aan (om)scholing en (her)opleiding die voortvloeien uit nieuwe, groene of digitale producten, diensten of technologieën, in kaart te brengen en aan te pakken

  • de maatschappelijke acceptatie van en/of gedragsveranderingen voor duurzamere bedrijfsmodellen, consumptiepatronen en/of vervoerswijzen te bevorderen

  • duurzaamheidstrajecten en transformatie-instrumenten voor actoren in de sociale economie te ontwikkelen

  • oplossingen af te stemmen op de specifieke context, uitgaande van algemene modellen, zoals de City Doughnut of oplossingen voor klimaataanpassing op macroniveau, voor andere, zakelijke of lokale omgevingen.

Financiering en termijnen

De projectoproep beoogt de financiering van 15 tot 20 projecten van publieke of particuliere organisaties die zijn gevestigd in de EU-lidstaten of de met het ESF+ geassocieerde landen Zij moeten het statuut hebben van non-profitorganisaties, overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal), internationale organisaties, universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra of bedrijven.

De totale begroting voor de nieuwe Europese oproep bedraagt 10 miljoen euro, gefinancierd door het onderdeel EaSI van het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Deadline voor de indiening van projecten is 2 augustus 2022. 

Lees ook

Online tool helpt sociale dienstverleners de weg naar EU-fondsen te vinden

Online tool helpt sociale dienstverleners de weg naar EU-fondsen te vinden

De Europese Vereniging van dienstverleners voor personen met een handicap (EASPD) en 15 partner organisaties hebben een online tool gelanceerd met persoonlijke ondersteun…

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote bedrijven, de Corporate Sustainability Reporting Di…

Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!

Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!

De Europese Commissie heeft gisteren het werkprogramma EU4Health 2023 goedgekeurd, na een positief advies van het programmacomité EU4Health op 16 november.…

Jouw stem in Europa: Eindevaluatie derde Gezondheidsprogramma

Jouw stem in Europa: Eindevaluatie derde Gezondheidsprogramma

Geef tot 3 juni jouw mening over de eindevaluatie van het derde gezondheidsprogramma.