Verso is lid van The Shift!

Verso is lid van The Shift!

Verso vervoegt dit groeiend netwerk, dat het Belgisch verzamelpunt wil worden voor mensen en organisaties die de maatschappij van morgen willen vormgeven.

The Shift verbindt een kleine 3400 mensen bij meer dan 460 bedrijven, ngo's, academische instellingen en overheidsdepartementen.

Binnen een uniek multi-actornetwerk wil The Shift haar leden uitdagen om op een vernieuwende manier samen te werken aan innovatieve projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in België. De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties vormen hierbij de leidraad.

Gelet op de visie en missie van Verso is aansluiten bij dit netwerk een logische volgende stap. We kijken ernaar uit om met gelijkgezinde partijen onze kennis delen en nieuwe netwerken aan te gaan.

Meer informatie: www.theshift.be

Lees ook

“Een gesprek in de natuur is heel anders dan aan een bureau”

“Een gesprek in de natuur is heel anders dan aan een bureau”

“Hier zijn geen gesprekken, geen analyses, geen radiolawaai. Alleen open ruimte en plaats voor mezelf.” Jan laat zijn blik dwalen over het weidse landschap.…

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Ook in de social profit gelden de regels van de economie. Alleen als je slim reageert op die complexe wetmatigheden heeft jouw nieuwe businessidee kans op slagen.

Sociale ondernemingen in de relance

Sociale ondernemingen in de relance

Corona hakt flink in op onze (sociale) economie en onze maatschappij. Met het oog op een snel en krachtig herstel, richtte de Vlaamse regering voor de zomer zowel een Eco…