“Veel talent blijft onbenut”

“Veel talent blijft onbenut”

Onbeperkt Talent gooit de deur naar de arbeidsmarkt open voor mensen met een arbeidsbeperking.

Onbekend is onbemind. Bij werkgevers ontbreekt vaak de kennis om mensen met een arbeidsbeperking aan te werven. Beide groepen laagdrempelig met elkaar in contact brengen, is wat Onbeperkt Talent beoogt. 

“Ontmoeting, daar draait het om”, vat Carine De Meester (58) aan de vooravond van het eerste testevenement van Onbeperkt Talent gevat samen. Het afgelopen anderhalf jaar hebben zij voor Vivo en Fatma Qorlazja (32) voor Verso de handen in elkaar geslagen om Onbeperkt Talent op de wereld te krijgen. Op 7 oktober vond het testevenement plaats, binnenkort volgen nog twee pilootevenementen. Er hangt een gezonde spanning in de zaal. “We zijn vooral heel blij dat we het onderzoek dat we de afgelopen maanden hebben verricht, eindelijk in de praktijk kunnen brengen om te zien wat het oplevert. Hopelijk kunnen we zowel de werkgevers als de werkzoekenden bieden wat ze nodig hebben om naar elkaar te groeien”, vertelt Fatma. 

Carine: “We zitten echt op onze honger. Op zich ben ik tevreden met waar we staan, maar corona heeft voor serieuze vertragingen gezorgd. Theorie is maar theorie, we zullen nu zien of ons onderzoek in de praktijk de gewenste impact heeft.” 

Troeven en hindernissen 

Onbeperkt Talent creëert een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers met elkaar in dialoog kunnen gaan. Zo leren ze de troeven en hindernissen van de ander kennen. 

“Onze werkgevers weten soms nog heel weinig over de doelgroep. Ze denken snel aan een fysieke beperking, maar de meeste beperkingen zijn niet zichtbaar”, aldus Fatma. “We willen hen daarvan bewust maken. Eigenlijk heeft iedereen bepaalde noden op de werkvloer. Die zullen bij mij anders zijn dan bij Carine. In onze sector zien werkgevers te vaak alleen de problemen en te weinig de talenten en de competenties die achter mensen met een arbeidsbeperking schuilen.” 

Carine vult aan: “Nog te veel werkgevers leggen de verantwoordelijkheid bij de personen met een arbeidsbeperking. Zo vergeten ze de vertaalslag te maken naar wat zij zelf kunnen doen om die mensen voldoende kansen te bieden door bijvoorbeeld te kijken naar hoe ze hun arbeidsomstandigheden, werkvloer en jobomschrijvingen kunnen aanpassen.” 

“Werkgevers weten vaak ook niet dat ze daar financiële ondersteuning en professionele begeleiding voor kunnen krijgen. Bij werkzoekenden met een arbeidsbeperking willen we dan weer het omgekeerde vertellen: wat kan de social-profitsector voor mij betekenen? Welke functies zijn er? Wat moet ik kennen en kunnen? We hopen echt een gedragswijziging bij beide groepen te bekomen door ze laagdrempelig met elkaar in gesprek te laten gaan.” 

Voortrekkersrol 

Een op de vijf vacatures bij de VDAB komt uit de social-profitsector en het Federaal Planbureau voorspelt een stijging van dat aandeel. Met Onbeperkt Talent willen Vivo en Verso inclusie stimuleren en zo een voortrekkersrol spelen om dat structurele personeelstekort in de social-profitsector aan te pakken. 

“We moeten het potentieel van mensen die de interesse en competentie hebben om in onze sector aan de slag te gaan optimaal benutten. Om dat te doen, willen we inclusief tewerkstellen. We zien dat dit voor de groep van mensen met een arbeidsbeperking beter kan”, legt Carine uit. 

Fatma: “Het is een heel diverse doelgroep. We hebben veel onderzoek, focusgesprekken en testen gedaan bij zowel werknemers als werkgevers om zo veel mogelijk drempels te achterhalen. Die kennis kunnen we gebruiken om beide groepen zo goed mogelijk met elkaar in contact te brengen. Ontmoetingskansen zijn essentieel om inzicht in elkaars noden te verwerven en die willen wij aanbieden met Onbeperkt Talent. Nadien willen we uit onze ervaring structurele dienstverlening distilleren en er een draaiboek aan koppelen om het in de toekomst verder en groter uit te werken. Er schuilt enorm veel potentieel en talent in de groep van mensen met een arbeidsbeperking. We hopen dat werkgevers dat ook ontdekken.” 

Nieuwe perspectieven 

Behalve het invullen van openstaande vacatures, biedt een inclusief aanwervingsbeleid nog veel meer voordelen. “We geloven in de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Enerzijds stimuleert inclusie duurzame tewerkstelling voor de mensen die al tewerkgesteld zijn. Anderzijds zorgt inclusie gepaard met diversiteit voor nieuwe perspectieven op bestaande processen. Je krijgt nieuwe invalshoeken te zien en ontdekt hiaten waarvan je niet eens wist dat ze bestonden, wat kan leiden tot innovatie in dienstverlening of aanbod. Op die manier betekent inclusie ook economisch een verrijking voor elke onderneming”, besluit Carine. 

Zo ziet het evenement eruit 

Carine & Fatma: “We willen nog eens verduidelijken: Onbeperkt Talent is geen jobbeurs, werkgevers moeten niet met een bepaalde vacature komen. We voorzien sprekers: experts die specifieke vakkennis komen delen over bijvoorbeeld jobdesign, bedrijfsleiders die uitleggen over hoe ze inclusie met succes hebben geïncorporeerd in hun organisatie en mensen met een arbeidsbeperking die vertellen over hoe ze in de social-profitsector aan de slag zijn. Al die mensen zullen samen met coaches ook klaarstaan om vragen te beantwoorden. We organiseren speeddates waarbij we werkgevers en werknemers één op één kort laten kennismaken, maar ook gesprekstafels met een tiental personen die onder leiding van een moderator kunnen debatteren over een bepaald thema. En dan een laatste, heel belangrijk element: de cafetaria. Mensen met een beperking zullen die uitbaten. Dat werkt ook weer drempelverlagend.” 

Interesse? 

De volgende pilootevenementen vinden plaats op 7 februari in het Predikheren in Mechelen en op 14 maart in het Provinciehuis in Leuven. Iedereen is welkom, inschrijven is vereist.  

Fatma Fatma Qorlazja: 

 +32 473 82 52 32 

 fatma.qorlazja@verso-net.be 

 

Het project Onbeperkt Talent wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds.  

ESF_Logo_Combinatie

Lees ook

“Vast contract zonder sollicitatie”

“Vast contract zonder sollicitatie”

Een vast contract: bij huishoudhulpbedrijf Ferm hoef je er niet voor te solliciteren. Als eerste in Vlaanderen gaat Ferm Huishoudhulp via de alternatieve aanwervingsmetho…

Hassan Al Hilou geeft kwetsbare jongeren kansen

Hassan Al Hilou geeft kwetsbare jongeren kansen

In een oud textielpakhuis in hartje Brussel bouwt Hassan Al Hilou (21) een bijzondere jeugdhub uit. Kwetsbare jongeren kunnen er hun talent ontdekken, krijgen er coaching…

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…

Spanningsveld tussen inspraak en actie

Spanningsveld tussen inspraak en actie

Net zoals vele sociale ondernemingen, schat Rode Kruis-Vlaanderen intrapreneurship (een ondernemende houding bij de eigen medewerkers en leden) hoog in. Maar hoe stimulee…