“Inclusie stopt nog te vaak bij posters ophangen”

“Inclusie stopt nog te vaak bij posters ophangen”

Fatima Yassir (42) en Delia Mensitieri (28) staan op de barricades om inclusief ondernemen in Vlaanderen onder stoom te krijgen. Wat drijft hen? 

Fatima: “Al sinds mijn jeugd liggen gelijke kansen en inclusief ondernemen me na aan het hart. Ik heb dat altijd meegedragen en het vormt de draad doorheen mijn leven. Ik heb in functie daarvan mijn studiekeuze voor criminologie gemaakt en al mijn jobs gekozen.” 

Delia: “Toen ik van een multiculturele school in Brussel naar een Vlaamse universiteit ging, heb ik beseft dat diversiteit niet vanzelfsprekend is, dat je daar actief aan moet werken. Vanaf dat moment ben ik beginnen inzien hoe belangrijk inclusie is. Ik heb sociale psychologie gestudeerd om de verschillen tussen groepen mensen te begrijpen. Mijn carrière vat ik aan met het idee iets te veranderen. En dat blijkt niet altijd makkelijk.” 

Nul 

Fatima: “Nee, klopt. In het begin van mijn carrière ben ik een tijdje diversiteitsconsulente geweest, maar zo’n aparte verantwoordelijke voor inclusie werkt in mijn ogen net niet. Vandaag zou ik bewust niet voor dergelijke vacatures solliciteren. Inclusie gaat over een succesvolle onderneming creëren waarin mensen zich thuis voelen en het beste van zichzelf geven. Ik probeer dat te incorporeren in wat ik doe vanuit bredere functies. Inclusie zou een automatische reflex moeten zijn en geen thema op zich. Helaas staan we vandaag zo ver nog niet. ”  

Delia: “Er is in het verleden al zo veel gebeurd in verband met inclusie, maar we beginnen bij elke nieuwe ontwikkeling precies weer vanaf nul. Het is het moment voor een kritische herevaluatie: waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat hebben we allemaal gedaan? Welke fouten maken we? De focus ligt te vaak op bepaalde groepen, maar inclusie gaat niet enkel over cultuur, geslacht of afkomst. Het gaat over ons allemaal. Iedereen weet wel hoe het voelt om er niet bij te horen, om uitgesloten te worden. En iedereen weet hoe vervelend dat is. Het doel van inclusie is ervoor zorgen dat niemand zich zo voelt en de talenten van elk individu betrekken en appreciëren. Vanuit dat idee moeten we verdergaan. Ik denk dat die boodschap stilaan een draagvlak krijgt.” 

Een project van HR 

Fatima: “Inderdaad, Delia. Ik heb de laatste tijd wel het gevoel dat er een nieuwe, kritische generatie stemmen opstaat uit de zogenaamde minderheidsgroepen die niet meer aan de zijlijn wil toekijken, maar actief wil meeschrijven aan het inclusieverhaal. Door die diversiteit aan inzichten kunnen we ons inclusiebeleid echt inclusief maken. In het klassieke diversiteits-/inclusieverhaal zitten namelijk enkele systeemfouten.” 

“Ten eerste is de connotatie van het algemene discours dat we sukkelaars moeten helpen. We roepen werkgevers op om hun kwaliteitsvereisten te verlagen en mensen uit achtergestelde groepen aan te werven, want alleen raken ze er niet. Daardoor reduceer je diversiteit tot problemen. Dat werkt niet, zeker niet vanuit het werkgeversperspectief. Op die manier blijft inclusie vaak een sociaal project van HR of CSR ver van de corebusiness. Een goed inclusiebeleid draagt bij aan de bedrijfsdoelstellingen.” 

“Ten tweede kijken we vaak naar wat er scheelt met specifieke doelgroepen: “Personen met een beperking, een migratieachtergrond, vrouwen… Ze komen niet naar ons.” Draai dat eens om. Welke bedrijfsprocessen, zoals de sollicitatieprocedure bijvoorbeeld, vormen een hindernis? Wat kan jij als onderneming doen om de drempels voor die mensen weg te werken?” 

“Ten derde meten we enkel diversiteit, op basis van vertegenwoordiging en percentages, terwijl inclusie over een veel breder proces gaat: mensen binnenhalen, houden en laten groeien.” 

Delia: “En voor mij, ten vierde: bedrijven hebben wel oren naar inclusie, maar concrete, duurzame actie ondernemen, blijkt niet evident. Het stopt te vaak bij posters ophangen, een post op sociale media of een keynotespreker voor veertig minuten. Er ontbreekt op dit moment een draaiboek dat stap voor stap uitlegt hoe je inclusie best aanpakt, wat het voor bedrijven niet eenvoudig maakt.” 

FatimaYassir-1

Het bos 

Fatima: “Ik merk bij werkgevers veel goodwill, maar ze zien door de bomen het bos niet meer. Er is enorm veel expertise op de markt, maar die blijft te versnipperd en complex om daar snel je weg in te vinden. Er is nood aan transparantie en concrete ondersteuning rond het voeren van een inclusiebeleid op de werkvloer.” 

Delia: “Daarom zitten we binnenkort ook samen, hé Fatima. We gaan nadenken over een netwerk rond inclusief ondernemen. Enerzijds om mensen zoals ons te ondersteunen in wat we al doen en expertise uit te wisselen, en anderzijds als een eerste aanspreekpunt voor bedrijven die graag met inclusie aan de slag willen, maar niet weten bij wie ze moeten aankloppen.” 

Fatima: “En ik kijk ernaar uit! Want werkgevers beseffen meer dan ooit dat inclusiviteit vandaag geen luxe meer is. De war for talent woedt en nieuwe generaties kijken veel meer dan vroeger naar de waarden en doelen van een organisatie. Inclusieve organisaties trekken talent aan en laten het meegroeien met de onderneming. Ze kunnen zich vlotter aanpassen aan de veranderende samenleving, behoeften en markten. Brede diversiteit zorgt mits een sterk inclusiebeleid voor meer innovatie. Inclusie blijft natuurlijk een strategische keuze en kost tijd en reflectie. Een buitenlands onderzoek heeft de return on investment daarvan berekend: inclusieve bedrijven zien een stijging van 35% in hun business performance ten opzichte van niet-inclusieve bedrijven.” 

Delia: “Ik ken nog een onderzoek waaruit blijkt dat inclusieve bedrijven met minder burn-outs bij het personeel te maken krijgen. Ook heel interessant, zeker in Vlaanderen. Dat mensen zich goed voelen in een team, gemotiveerd zijn en meer energie hebben om te werken, is dat een grote investering? Ik vraag het mij af. Inclusie gaat niet over bepaalde groepen, het gaat over jou, mij en wij. Zeker in deze chaotische tijden is inclusie belangrijker dan ooit.” 

Zelf ook werk maken van een inclusieve onderneming? Volg de bootcamp ‘Strategisch inclusief ondernemen’. We gaan verder dan een introductie tot inclusief ondernemen en bieden je de tools om inclusie op een efficiënte manier toe te passen in jouw onderneming. Zo zorgen we ervoor dat inclusie voor jou werkt met een strategie op maat: 
  • Je scherpt jouw competenties aan om echt strategisch bezig te zijn met inclusief ondernemen. 
  • Je leert nagaan hoe inclusiviteit past binnen jouw organisatiestrategie, maar ook hoe het bij jou niet zal werken. Want elke organisatie is anders. 
  • Je leert zien hoe inclusie een antwoord geeft op jóuw managementuitdagingen. 

Lees ook

“We geven de social profit toegang tot een doelgroep die eigenlijk niet beschikbaar is”

“We geven de social profit toegang tot een doelgroep die eigenlijk niet beschikbaar is”

Gemotiveerde mensen met veel expertise en ervaring aantrekken voor zakelijk ondersteunende functies en dit aan een haalbare kost. Klinkt te mooi om waar te zijn? Nie…

“Kijk naar het talent, niet naar de beperking”

“Kijk naar het talent, niet naar de beperking”

Georgia Venetakis (41) werkt al 15 jaar als recruiter bij Acerta. Ze selecteert kandidaten voor een job, spreekt sollicitanten, beoordeelt en adviseert. En dat zonder ook…

“Inclusiviteit bevordert de kwaliteit van onze hulpverlening”

“Inclusiviteit bevordert de kwaliteit van onze hulpverlening”

OOOC ’t Pasrel maakt middelen vrij voor inclusie en plukt daar de vruchten van.

“Vast contract zonder sollicitatie”

“Vast contract zonder sollicitatie”

Een vast contract: bij huishoudhulpbedrijf Ferm hoef je er niet voor te solliciteren. Als eerste in Vlaanderen gaat Ferm Huishoudhulp via de alternatieve aanwervingsmetho…