Intersectorale samenwerking voor inclusieve kinderopvang

Intersectorale samenwerking voor inclusieve kinderopvang

Kinderdagverblijf Windekind in Zolder zet fors in op inclusieve kinderopvang. Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op kinderdagverblijven afkomen (zorg, milieu, GDPR, Covid-19…), ging directeur Giselle Smeyers op zoek naar intersectorale samenwerking.

Groeilabz, de bootcamps die Verso en haar federaties organiseren, hielp haar om het einddoel van die samenwerking én de weg ernaartoe zo scherp mogelijk te krijgen.

Kinderdagverblijf Windekind is ontstaan om de kinderen op te vangen van de personeelsleden van ’t Weyerke, een grote voorziening voor kinderen en volwassenen met een beperking.

“We zijn vergund voor 80 plaatsen”, legt Giselle uit. “Na een tweede verbouwing een paar jaar geleden zijn we strategisch beginnen nadenken over de toekomst. We zagen een aantal uitdagingen op ons afkomen die ons mogelijk boven het hoofd zouden groeiden. We botsten op de krapte op de arbeidsmarkt, het werd steeds moeilijker om goede mensen te vinden én die ook vast te houden. We waren ingestapt in een proefproject van Kind en Gezin om ook kinderen met een zwaardere beperking op te vangen. We geloven heel sterk in inclusieve kinderopvang, maar elke nieuwe uitdaging legt druk op onze werking. Die druk kwam organisatorisch neer op twee stafmedewerkers en mezelf, en dat maakte de organisatie fragiel. We liepen tegen onze grenzen aan.”

“Extra tijd en ruimte om echt bezig te zijn met waar het uiteindelijk om draait: de kinderen”

“Om maatschappelijke meerwaarde te creëren, moesten we verruimen en vergroten. We hadden een extra vangnet nodig voor de momenten dat het even tegenzit. We mochten niet op een eilandje blijven zitten. We zijn dan naar vzw Stijn gestapt, de koepelorganisatie waar ’t Weyerke deel van uitmaakt. We hebben hen gevraagd of we met Windekind mochten toetreden tot de vzw. Als we binnen dat grotere, intersectorale geheel een deel van onze operationele taken – HR, financiën, logistiek… – konden onderbrengen, kregen we extra tijd en ruimte om bezig te zijn met waar het uiteindelijk echt om draait: de kinderen. Bij vzw Stijn stonden ze open voor onze vraag, maar ze hadden al tien organisaties onder hun paraplu en ze waren zelf volop bezig met een interne reorganisatie. Het opentrekken van hun doelgroep van personen met een beperking naar andere zorgvragen lag al op de tafel. Maar dit bleek toch nog wat voorbereidend werk te vragen, op allerlei vlakken. We hebben na de eerste positieve gesprekken even de pauzeknop ingedrukt.”

Groeilabz 

Tijdens die time-out nam Giselle deel aan de bootcamps voor sociaal ondernemerschap van Groeilabz. “Ik was de draad even kwijt. Ik ben van opleiding kinderpsychologe, en doorheen mijn carrière deed ik heel wat ervaring op in het managen van een onderneming, maar een fusie was een nieuw gegeven. Er kwam veel op me af: inhoudelijke, operationele, juridische zaken … Toen ik zag dat er een bootcamp was dat specifiek draaide rond intersectorale samenwerking heb ik me meteen ingeschreven.”

“De eerste workshop van het bootcamp bracht me meteen terug naar de essentie. De allereerste vraag was: ‘Waarom?’ Mijn initiële analyse bleef tijdens het bootcamp overeind: de uitdagingen in onze sector zijn te complex om alleen aan te pakken, er is meer intersectorale samenwerking nodig. Maar ik heb wel geleerd dat je die op verschillende manieren kan invullen. Dat kan door een fusie, maar ook zonder fusie kan je heel goed samenwerken. Elk keuze heeft zijn voor- en nadelen.”

“Je stelt zekerheden in vraag, kijkt over muren heen en ziet nieuwe opportuniteiten”

“Het bootcamp was een eye opener. Er werden aspecten belicht die het proces, het ‘hoe’ van de samenwerking, overzichtelijk maakten: stakeholders identificeren, gedragenheid creëren, de impact op de operationele werking en het financiële luik inschatten… Je stelt zekerheden in vraag, kijkt over muren heen en ziet nieuwe opportuniteiten. Je zit in de workshops met mensen van verschillende organisaties, die op een andere manier naar gelijkaardige uitdagingen kijken. Die kruisbestuivingen zijn een grote meerwaarde. Wat ik ook echt een troef vind, is dat je als duo mag deelnemen: elke betalende deelnemer kan gratis iemand mee naar het bootcamp nemen. Ik heb samen met een directeur van vzw Stijn aan Groeilabz meegedaan.”

Zelfde uitkomst, scherper einddoel

De fusie tussen kinderdagverblijf Windekind en vzw Stijn gaat uiteindelijk gewoon door. “Om de juiste redenen”, benadrukt Giselle. “Niet omdat het moét, wel omdat het na het afwegen van alle alternatieven de beste optie blijkt. We hebben de keuze beter geïnformeerd en weloverwogen kunnen maken. Misschien was de uitkomst dezelfde geweest zonder Groeilabz, maar de inhoudelijke meerwaarde van de samenwerking is nu voor mij nog duidelijker. Ik voel me rustiger bij de keuze voor een fusie en kan beter uitleggen aan medewerkers en ouders waarom het voor hen beter is dat we de krachten bundelen met vzw Stijn. Door intersectoraal samen te werken, kunnen we betere kwaliteit bieden aan onze kinderen en kunnen we als organisatie een grotere maatschappelijke meerwaarde betekenen, bijvoorbeeld door samen in te zetten op inclusieve kinderopvang. Het einddoel was na het bootcamp helderder dan ooit voor mij als directeur.”

“De fusie moet afgerond zijn in januari 2022. Twee jaar later dan oorspronkelijk gepland, maar we gaan niets overhaasten. (lacht) We gaan onze tijd nemen voor de vrijage, zodat er een sterk huwelijk uit voortkomt.”

Schrijf je in voor één van de bootcamps van Groeilabz en versterk je ondernemersskills.

Lees ook

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Geachte volksvertegenwoordiger, woensdag 6 oktober kan u een beslissing nemen waardoor het Vlaamse zorg- en ondersteuningslandschap er in de toekomst helemaal anders kan …

“Een raad van bestuur moet competent, divers én kritisch zijn”

“Een raad van bestuur moet competent, divers én kritisch zijn”

Bart Campo is directeur van De Stobbe, een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) in Antwerpen. Na een paar extreem moeilijke jaren begon hij na zijn aanstelling in 2015…

“Concrete inzichten vanuit de Groeilabz-groep”

“Concrete inzichten vanuit de Groeilabz-groep”

Hilde Dieussaert, directeur van ’t Veldzicht vzw vertelt over haar ervaringen tijdens de Groeilabz-bootcamps. 

“Reality check met onze aanpak was positief en motiveerde om verder te verfijnen”

“Reality check met onze aanpak was positief en motiveerde om verder te verfijnen”

Aart Lehembre is de algemeen directeur en Veerle Ceymeulen de financieel directeur van maatwerkbedrijf Spoor 2. Samen volgden ze het Groeilabz-bootcamp ‘Finance voo…