De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

11 tools om je concurrentie voor te blijven

11 tools om je concurrentie voor te blijven

Wil je als onderneming ook gaan innoveren? Maar je zoekt nog naar inspiratie om dat proces aan te pakken? Snuister dan allereerst eens door de website van FlandersDC.

Flanders DC, in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, ontwikkelde heel wat tools over innoveren. Die startten vanuit de filosofie dat innovatie belangrijk is om concurrentie voor te blijven. Flanders DC richt zich voornamelijk naar de creatieve sector. Desalniettemin tonen ze ook tools die voor alle sectoren nuttig kunnen zijn.

Onze selectie

We pikken er alvast enkele uit:

 • GPS-brainstormkit: Stilstaan bij de werking van je onderneming, welke de behoeftes van het cliënteel zijn, tegen welke uitdagingen je aankijkt en wat je concurrenten doen. Neem zeker ook een kijkje in de trendfiches, waar je inspiratie op doet in welke behoeften de wereld rondom ons momenteel heeft.
 • SWOT-analyse: Maak een eenvoudige analyse van je onderneming op basis van de sterktes en zwaktes, bedreigingen en opportuniteiten
 • Klant centraal: Wat zijn de grootste problemen van je klanten? Hoe kan jij ze hiermee helpen? Jouw brein en het Klant centraal-sjabloon helpen je op weg.
 • Business model canvas: Splits je onderneming op in 9 bouwstenen, gaande van je product/dienstverlening en je klanten, over je middelen tot de kostenstructuur
 • Value proposition canvas: Deze canvas zoomt dieper in op de waarde van je product/dienstverlening. De tool schenkt ook aandacht aan de klant als je een nieuw product wil ontwikkelen.
 • Persona's: Een techniek om scherp te stellen wie je cliënteel is aan de hand van een fictief persoon, om zijn/haar noden, gedrag, motivatie en doel te achterhalen.
 • Van AHA tot VOILA: Blijf creativiteit bij je medewerkers aanwakkeren. Kan een goed idee ook werkelijkheid worden? En welke factoren spelen er in jouw onderneming?
 • Service Design: Zelf werkten we al samen met Twisted Studio voor een workshop hierover. Zij pakken het net iets anders aan dan de methoden die je vindt in deze online tool, maar ze zijn zeker even waardevol.
 • COCD-box: Liggen er nieuwe ideeën op je bord, maar is het onmogelijk om met allemaal van start te gaan? Maak dan een opsplitsing tussen de witte, gele, rode en de blauwe.

Extra inspiratie

Tenslotte verwijzen we nog graag naar:

 • de 6 hoeden van De Bono. De Vlaamse overheid maakte er een workshop van. Doelstelling van het hele opzet: Begrijp beter waarom mensen bepaalde standpunten innemen. En kom zo tot betere oplossingen.
 • het Gantt-diagram: Start je met een nieuw project en wil je de uitwerking ervan eerst eens mooi overzichtelijk in kaart brengen? Schrijf je projectplan uit in een toegankelijk excel-sjabloon. Ook voor dummies ;-)

Heb je vragen over innovatie? Stel ze gerust!

Lees ook

Dien jouw sociale innovatie in!

Dien jouw sociale innovatie in!

De Europese Investeringsbank organiseert een 'social innovation tournament'. 

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Ook in de social profit gelden de regels van de economie. Alleen als je slim reageert op die complexe wetmatigheden heeft jouw nieuwe businessidee kans op slagen.

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Op 22 december sloten de sociale partners en de Vlaamse regering een kerstakkoord over de koopkrachtverhoging in de social-profitsectoren. Er komt een structurele loonsve…