Heel wat potentieel bij sociale ondernemingen voor het halen van de klimaatdoelstellingen

Heel wat potentieel bij sociale ondernemingen voor het halen van de klimaatdoelstellingen

Verso en het Vlaams Energiebedrijf gaan nauwer samenwerken om alle sociale ondernemingen te ondersteunen bij hun inspanningen om hun gebouwenpark energie-efficiënt te maken. Ingrid Lieten (directeur Verso) en Frederik Hindryckx (CEO VEB) ondertekenden op 24 juni 2020 daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Wat staat er in de samenwerkingsovereenkomst?

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) is opgericht in 2012 door de Vlaamse overheid met als doel de energiefactuur van de gebouwen van de Vlaamse overheid te laten dalen. Ondertussen is die scope uitgebreid naar de volledige publieke sector. Het VEB biedt onder andere betalende energiescans aan waarmee publieke diensten en ondernemingen concrete verbeteracties kunnen identificeren. Op vraag van Verso zal het VEB deze dienst ook ter beschikking stellen van sociale ondernemingen met een privaat statuut. Voor sociale ondernemingen die onder het VIPA vallen zijn deze scans trouwens al gratis beschikbaar. Nu worden deze energiescans ook beschikbaar voor organisaties uit bijvoorbeeld de sociaal-culturele sector of de maatwerkbedrijven, weliswaar betalend.

Daarnaast zal Verso inzetten op het bekend maken van dit aanbod bij sociale ondernemingen.

Het VEB engageert zich om haar dienstverlening open te stellen voor alle sociale ondernemingen. Dat wil zeggen: uitvoeren van energiescans, toeleiden naar subsidies, adviseren over concrete maatregelen, leveren van gas en/of elektriciteit via haar aankoopcentrale, ondersteuning via de helpdesk.

Ingrid Lieten: “Verso stelt zich als doelstelling eerste bondgenoot te zijn bij beleidsmakers en burgers voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Er vallen heel wat winsten te halen in onze sectoren aangezien zij natuurlijk heel wat gebouwen beheren, zeker in de residentiële sectoren. Door de samenwerking willen we als sociale ondernemers verder bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. We zijn blij dat we daarbij kunnen rekenen op de knowhow en de ondersteuning van het VEB. Zeker voor kleinere sociale ondernemingen met weinig middelen is de ondersteuning van het VEB letterlijk van goudwaarde.”

Ontzorgen

Frank Van Caeneghem (verantwoordelijke Energienetwerk VEB): “Wij zien ook veel potentieel in de sociale sectoren. Met een patrimonium van om en bij de 18.000 gebouwen kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil maken. Als partner zien we het als onze taak om ondernemers in de social profit te ontzorgen. Energetische renovaties zijn best een complexe materie en vaak komen daar ook openbare aanbestedingen aan te pas. Ondernemers die met ons in zee gaan, kunnen rekenen op onze eigen juristen en ons netwerk aan onderaannemers voor al het voorbereiden werk. Ook bijzonder interessant voor sociale ondernemingen die niet direct de cashflow hebben om dergelijke grootschalige renovaties te financieren, zijn de energieprestatiecontracten die we onderhandelen. Daarbij neemt een van onze partners jou al het werk uit handen. Ze doen ook de voorfinanciering en je betaalt de verbouwingen terug met de besparingen op je energiefactuur.”

Zorgbedrijf Harelbeke koos al voor energiescans via het VEB. Bekijk hier hun verhaal:

Lees ook

Minder energie en meer comfort

Minder energie en meer comfort

De jongeren van De Hoge Kouter in Kortrijk krijgen het een stuk comfortabeler in de klas en in de leefgroepen. Nieuwe gasketels, superisolerend glas, zonnewerende koepels…

Verso is erkende dienstverlener binnen Werk en Sociale Economie

Verso is erkende dienstverlener binnen Werk en Sociale Economie

Verso is trots te melden dat we erkend zijn door het Departement WSE als kwaliteitsvolle opleidingsaanbieder.

Heb jij een project voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of (wijk)renovatie?

Heb jij een project voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of (wijk)renovatie?

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer van de Koning Boudewijnstichting steunt elk jaar 3 projecten die voor een meer circulaire, duurzame omgang met materialen …

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote ondernemingen, de Corporate Sustainability Reportin…