Europese waarborgregeling stimuleert sociaal ondernemerschap

Europese waarborgregeling stimuleert sociaal ondernemerschap

De Europese besluitvorming is voor de meesten van ons een ver-van-ons-bedshow. Hoewel de Europese regelgeving een steeds grotere impact heeft op onze samenleving en economie, blijft Europa voor veel burgers onzichtbaar. Toch worden er vanuit de Europese Commissie ook initiatieven genomen die echt wel het verschil kunnen maken voor sociale ondernemingen. Zo stelt het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie van de EU (EaSI) in totaal 25 miljoen euro aan waarborgen beschikbaar. 

De EaSI-waarborg helpt organisaties die het moeilijk hebben om de nodige zekerheden voor te leggen bij een kredietaanvraag. Dankzij de waarborg kunnen zij alsnog een lening aangaan. Dit nieuwe financieringsinstrument werd door het Europese Investeringsfonds voor België toegekend aan Crédal en Hefboom. Deze samenwerking maakt het mogelijk om de komende 5 jaar EaSI-waarborgkredieten te verstrekken voor een bedrag tussen de 25.000 en de 500.000 euro. De kredieten zijn bedoeld voor startende en bestaande sociale ondernemingen die moeilijk toegang krijgen tot financiering bij traditionele kredietverstrekkers. Uiteraard moet de haalbaarheid aangetoond worden. De financier behoudt zelf een restrisico van 20%. 

De belangrijkste voorwaarde is dat het om een sociale onderneming of organisatie moet gaan, ongeacht het type rechtsvorm. Deze organisatie moet in de eerste plaats een meetbare en positieve sociale impact nastreven, in plaats van winst voor de eigenaars of aandeelhouders. 

Eat vzw was het eerste kredietdossier in ons land dat gebruik kon maken van de EaSI-waarborg. Eat organiseert werkervaring voor doelgroepwerknemers in vier sociale horecazaken in Brussel. De doelgroepwerknemers doen hier leerkansen op en ontvangen begeleiding en opleiding. 

Lees ook

Gezocht! Regioverantwoordelijke inclusief ondernemen

Gezocht! Regioverantwoordelijke inclusief ondernemen

Wil je van inclusieve ondernemingen mee het nieuwe normaal maken? Voor het project Hands-on Inclusion zoekt Verso een verantwoordelijke voor de regio Antwerpen/Ha…

Dien jouw sociale innovatie in!

Dien jouw sociale innovatie in!

De Europese Investeringsbank organiseert een 'social innovation tournament'. 

Europese Pijler van Sociale Rechten: werk aan de winkel!

Europese Pijler van Sociale Rechten: werk aan de winkel!

Met haar werkprogramma voor 2021 wil de Europese Commissie er onder andere voor zorgen dat de huidige gezondheids- en economische crisis niet uitmondt in een sociale cris…