Expertendatabank

Soms wil je graag een extra paar ogen om naar een organisatie-uitdaging te kijken. Verso onderhoudt contacten met experten die kunnen terugvallen op een uitgebreide track-record in de social profit. Ze hebben elk hun expertisegebieden en werken onafhankelijk van Verso.

Sonja LinkedIn.jpg

Sonja Reckers

Consultant / coach / trainer / bemiddelaar / docent / auteur

+32 475 40 08 64


Actief vanuit

Limburg

Thema's

Besluitvorming, integriteit & ethiek, HR - teamwerking, HR - welzijn en werkbaar werk, Leiderschap, Verandermanagement

Over Sonja

Sonja Reckers is gepassioneerd in het creëren van werkcontexten die het mogelijk maken het beste uit mensen, teams en organisaties te halen. Dit zowel op vlak van leiderschap, werkbaarheid, mentale belasting, motivatie, psychologische veiligheid, verbindend communiceren, vaardig worden in omgaan met verschil, in gedragen besluiten nemen, in conflicthantering, in omgaan met veranderingen.

Organisaties, teams, leidinggevenden benutten niet zelden het optimale werkvermogen dat aanwezig is. De hefbomen hiervan kennen en weten te bedienen onderscheidt organisaties, teams en leidinggevenden en maakt dat je gericht kan inzetten op bevlogenheid.

Sonja is dan ook dagelijks in organisaties aan de slag rond deze thema’s waarbij de rol en impact van leiderschap op optimaliseren van werkvermogen key is en waarbij gericht verrijken en versterken van leiderschap hierin een belangrijk aandeel zijn.

Haar aanpak wordt sterk geapprecieerd omdat ze vooral de verbinding maakt tussen onderbouwde bewezen kaders en de praktijk, en omgekeerd. Ze leert mensen kijken vanuit kaders die bewezen zijn en hen vaardig maken om vanuit deze kaders te werken en vanuit het werk te reflecteren naar deze kaders. Op deze wijze maakt ze zich overbodig en geeft ze organisaties, teams, leidinggevenden de tools om zelf duurzaam, positief en groeigericht aan de slag te kunnen en hun werkvermogen te blijven optimaliseren.

Referenties

Sonja werkte onder meer al voor: Welzijnsregio Noord-Limburg, Covida, Begeleidingscentrum St.-Elisabeth & Manus.

Deze dienstverlener beschikt over een kwaliteitsregistratie voor het Departement Werk en Sociale Economie.


 Website


Terug naar expertenoverzicht