De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Online opleiding – Mantelzorgvriendelijk ondernemen – Het installeren van een mantelzorgvriendelijk beleid in jouw organisatie

Online opleiding – Mantelzorgvriendelijk ondernemen – Het installeren van een mantelzorgvriendelijk beleid in jouw organisatie

Enkele maatschappelijke tendensen zorgen ervoor dat steeds meer mensen in een situatie terecht komen waarbij werk en zorg gecombineerd wordt. Denk maar aan de (dubbele) vergrijzing, de vermaatschappelijking van de zorg, veranderingen op de arbeidsmarkt, …

Het combineren en optimaal afstemmen van werk en zorgtaken, blijkt niet altijd evident te zijn. Heel wat werkende mantelzorgers ervaren problemen in het combineren van betaald werk met mantelzorgtaken, zowel op praktisch als op mentaal vlak. Toch willen veel mantelzorgers graag blijven werken, en dit niet alleen omwille van financiële redenen, maar in de eerste plaats omwille van het feit dat werken ervaren wordt als een bron van voldoening en erkenning. Mits de nodige ondersteuning van de werkgever en ‘op maat gemaakte’ dienstverlening kunnen mantelzorgers gestimuleerd worden om actief te blijven op de arbeidsmarkt tijdens het verlenen van de zorg. Het inzetten op een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid komt dan ook niet enkel tegemoet aan de noden van de werknemer, maar evenzeer aan de noden van uw organisatie en de maatschappij in ruimere zin.

Door wie: VONK
Voor wie: Verantwoordelijken personeel & HR binnen lokale besturen en non-profitorganisaties
Locatie: Webinar
Prijs: €85
Website:  https://apbvonk.be/events/mantelzorgvriendelijk-ondernemen-het-installeren-van-een-mantelzorgvriendelijk-beleid-in-uw-organisatie-3-december-2020/

Deel met anderen