De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Bestuurders in de cockpit van jouw sociale onderneming

Bestuurders in de cockpit van jouw sociale onderneming
Tijdens deze 4-daagse online-opleiding gaan wij samen met jou in op alle facetten van goed bestuur. Ben je directielid of (toekomstig) bestuurder? Je leert hoe goed bestuur de toegevoegde waarde van je raad van bestuur kan versterken. Tijdens deze opleiding ontwikkel je ook vaardigheden die je helpen tot een efficiënte en professionele werking van de raad van bestuur te komen. Zo verzeker je je organisatie van een optimale en performante samenwerking tussen het management en de algemene vergadering. In een onzekere toekomst moet een organisatie kunnen rekenen op een effectieve raad van bestuur. Die ondersteunt de organisatie in tijden van crisis, maar ook daarna.

Focus

Het accent van de opleiding ligt op de raad van bestuur als beslissingsorgaan binnen sociale ondernemingen. De focus ligt daarbij op het verwerven van kennis en inzichten en het ontwikkelen van vaardigheden. Daarnaast zullen deelnemers governancecompetenties ook in de praktijk toepassen. GUBERNA maakt namelijk gebruik van een zeer praktijkgerichte aanpak, die vertrekt vanuit de basisprincipes inzake goed bestuur en steeds rekening houdt met de recente ontwikkelingen in het domein. Tijdens iedere sessie kan je dus rekenen op een mix van theoretische kennis en een solide conceptuele basis, aangevuld met praktijkervaring en/of getuigenissen.

Hoe?

Deze opleiding steunt op een mix van concepten, aanbevelingen, best practices, praktijkgetuigenissen, ervaringsuitwisseling en casestudies. Bovendien selecteren wij voor jou gespecialiseerde, competente en ervaren sprekers. Deskundigen en ervaren governance-actoren getuigen over hun ervaring binnen elk thema.
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden bieden wij deze opleiding aan onder de vorm van een vierdelige webinarreeks via zoom. De sessies zijn gezien hun onderlinge interdependentie niet-modulair.
Als onderdeel van deze sessie en om je verder op weg te helpen in jouw governance-journey stellen wij voor iedere deelnemer ook een reader ter beschikking met bijkomend waardevol materiaal waarmee je verder aan de slag kan. 

Aantal deelnemers

Om de doelstellingen, die hierboven werden toegelicht, te verwezenlijken, hechten wij veel waarde aan interactiviteit en de uitwisseling van ervaringen onder peers. Daarom verkiezen wij een beperkte groep van maximaal 20 deelnemers. Dit garandeert een grote interactiviteit en levendige debatten tussen de sprekers en de deelnemers.

Doelpubliek

Deze reeks is expliciet gericht op personen actief in sociale ondernemingen.

Timing

We trappen onze reeks af in de derde week van september. We voorzien 2 weken tussen elke sessie. De sessies zullen doorgaan tussen 12.00 en 14.00.
Sessie 1: 16 september
Sessie 2: 30 september
Sessie 3: 14 oktober
Sessie 4: 30 oktober 

Deelnameprijs

€80

Aanmelden

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Deel met anderen