Bestuurders in de cockpit van jouw sociale onderneming: rondetafelgesprek

Bestuurders in de cockpit van jouw sociale onderneming: rondetafelgesprek

Wat is goed bestuur? Hoe kan goed bestuur de toegevoegde waarde van jouw raad van bestuur versterken? Hoe installeer je dat in jouw organisatie? Wat zijn de rollen en taken van de bestuursorganen?

Ben je directielid of (toekomstig) bestuurder en wil je samen met ons van gedachten wisselen over deze en nog vele andere vragen om goed bestuur in de praktijk te brengen?

Dan nodigen we jou graag uit voor een online rondetafelgesprek op vrijdag 24 september van 10.00 tot 12.00.

Concept

Je neemt samen met 5 andere sociale ondernemers deel aan een virtuele ronde tafel om onder begeleiding van een expert van gedachten te wisselen over het belang van goed bestuur in jouw organisatie. Er is ruimte om jouw acute en latente bestuursvragen voor te leggen en te bespreken van peer to peer. Samen gaan jullie op zoek naar concrete handvaten die helpen bij de implementatie van goed bestuur.

Deelname is gratis

Na bevestiging van jouw deelname ontvang je enkele dagen voordien een online link.

Context

Goed bestuur staat al geruime tijd op de agenda van sociale ondernemingen. Transparantie, rekenschap en verantwoording afleggen zijn voor sociale ondernemingen belangrijk en vormen de basis voor het vertrouwen van de stakeholders. Bestuurders zijn dan ook op zoek naar de meest slagkrachtige organisatie van hun bestuursorganen. In antwoord op deze vraag zet Verso sinds 2017 in op de ontwikkeling en implementatie van een dienstverlening op maat voor sociale ondernemingen. Verso doet dit i.s.m. verschillende experten en met de steun van de Koning Boudewijnstichting.

Om sociale ondernemingen concrete handvaten te geven bij de implementatie van goed bestuur in hun sociaal onderneming, organiseert Verso 5 ronde tafelgesprekken met bestuurders/directie van sociale ondernemingen onder deskundige begeleiding van experten in het vakdomein (o.a. Guberna).

Aanmelden

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Deel met anderen