Digitale informatie- en inspiratiesessie Zorgzame Buurten

Digitale informatie- en inspiratiesessie Zorgzame Buurten

Je hebt het waarschijnlijk al horen waaien, Vlaanderen wil volop inzetten op zorgzame buurten. In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Tussen 1 maart 2022 en 29 februari 2024 zullen in Vlaanderen en Brussel minstens 100 zorgzame buurtprojecten ondersteuning krijgen.

Tot 8 november 2021 kunnen hiervoor projecten worden ingediend en dat vraagt om een online informatie- en inspiratiesessie.

Door wie: Departement WVG - Afdeling Beleidsontwikkeling
Voor wie: Leidingevenden
Locatie: webinar
Prijs: € 0
Website:  Een nieuw perspectief op de buurt | Zorgen voor Morgen

Deel met anderen