De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

2-daagse De kracht van een feedbackcultuur-startdag

2-daagse De kracht van een feedbackcultuur-startdag

Ondersteuning en zorg bieden aan mensen is een proces, waar heel wat partners op worden betrokken.

Dit impliceert een permanente dialoog, over ieders rol en bijdrage. Onderhandelde en afgestemde zorg zijn termen die hiernaar verwijzen.

Iedere medewerker doet dit vanuit zijn specifieke kennis, kwaliteiten en ervaring. Dit interdisciplinair samenwerken binnen een team vooronderstelt uiteraard ook de nodige afstemming. Samen, met een gedeelde visie, optimale kwaliteit van wonen, leven en zorg bieden is hierbij het streefdoel.

Dit krijgt slechts alle kansen als er binnen dit samenwerkingsverband én met alle betrokken partners op een open, maar respectvolle en verbindende manier wordt gecommuniceerd. Het leren hanteren en omgaan met feedback is hierbij een kritische succesfactor.

Door wie: Anker
Voor wie: Leidinggevenden
Locatie: Anker, Muizendries 35, 9070 Destelbergen
Prijs: € 195
Website:  De kracht van een feedbackcultuur. | Anker (ankerconsult.be)

Deel met anderen