Zoekveld

De Vlaamse regering beloofde om na twee jaar besparingen terug ruimte te maken voor investeringen in de social profit. Deze belofte moet worden nagekomen.

 Vergaderzaal.jpgWerk jij al rond goed bestuur in je organisatie? In oktober stelt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de nieuwe aanbevelingen voor goed bestuur in de social profit voor.

Voor onmiddellijke indiensttreding zoekt HRwijs een web developer.

Bruno Aerts.jpgVerso nodigt u graag uit op de viering naar aanleiding van het pensioen van haar directeur Bruno Aerts.

 

Tussen 2016 en 2021 verwacht het Planbureau 46.700 nieuwe banen in de social profit.

Kom meer te weten over dit initiatief met een impact op  Europese arbeidsmarkten en sociale zekerheidsstelsels.

Hoe maak je werk van een onderbouwd welzijnsbeleidvoor je medewerkers?

Onder de noemer ‘Samen Zorgkrachtig’ zal op zondag 19 maart 2017 de kracht van samen zorg dragen voor elkaar centraal staan.

Bekijk alle afleveringen van Z-Social Profit.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Leden van Verso