Zoekveld

Sociale ondernemingen aan de slag met de Sustainable Development Goals

woensdag, 4 december, 2019

SDG_POSTER-#NonUN#_NL_DEF.jpg

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals, ofwel ‘SDG’s’. Een ver-van-ons-bedshow? Denk dat maar niet! Want de VN hebben deze duurzame-ontwikkelingsdoelen vertaald naar meetbare indicatoren voor ieder land, dus ook voor België. Ook wij hebben ons dus geëngageerd om de 169 concrete doelstellingen in 17 domeinen lokaal waar te maken. Voor sociale ondernemingen zou het wel eens van strategisch belang kunnen zijn om hierop in te tekenen.

Wat betekenen die SDG’s nu voor sociale ondernemingen? Hoe geeft de Vlaamse overheid zelf deze transitiebeweging vorm? En hoe kun je zelf aan de slag met de SDG’s binnen jouw onderneming? Op 4 december organiseerde Verso een event over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en de rol die sociale ondernemingen kunnen opnemen in deze mondiale agenda.

Programma

12.00

Onthaal met broodjeslunch

12.45

Verwelkoming

13.00

Keynote Peter Wollaert, directeur CIFAL

14.00

Wim Dries (burgemeester van Genk): steden en gemeenten omarmen de SDG's

14.30

Pauze

15.00

Workshops ronde 1

16.00

Workshops ronde 2

17.00

Netwerkreceptie

 

Workshops

Cirkel 5 Ps.PNG

De SDG’s zijn onderverdeeld in vijf actiedomeinen voor mens en planeet: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships.

Tijdens de workshops gaan we op vier van deze domeinen dieper in. Aan de hand van concrete thema’s en getuigenissen hopen we jou te inspireren om over te gaan tot actie op de werkvloer. Elke workshop wordt herhaald. Je kunt dus twee van de vijf workshops volgen.

Workshop 1: Profit

Hoe kan jouw financieel beleid bijdragen tot de klimaatdoelstellingen? (SDG 13) – Laura Uwase (Forum Ethibel) en Jeroen Vanden Berghe (UGent)

De huidige maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid vindt ook zijn weerklank in de financiële markten. Sustainable finance zit in de lift. Laura Uwase, onderzoeksmedewerker bij Forum Ethibel, legt uit hoe je door het financieel beleid van jouw onderneming kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Jeroen Vanden Berghe, logistiek manager van UGent, vertelt alvast hoe UGent een klimaatvriendelijk financieel beleid voert. 

Forum ETHIBEL is een Belgische non-profitorganisatie met meer dan 25 jaar ervaring op het vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van financiële producten en diensten die beantwoorden aan specifieke vereisten op het gebied van ethiek en duurzaamheid. Forum ETHIBEL zet actief in op de promotie van Maatschappelijke Verantwoord Investeren door middel van dienstverlening rond duurzame financiële producten.  


Workshop 2: Planet

Hoe kan jouw aankoopbeleid bijdragen tot duurzame consumptie- en productiepatronen? (SDG 12) – Rob Renaerts (CODUCO)

Naast economische doelstellingen vinden nu ook ecologische en sociale doelstellingen meer en meer hun weg naar de agenda van aankopers. Rob Renaerts, directeur van CODUCO, geeft in deze workshop alle essentiële inzichten over duurzaam aankopen. Je krijgt inzicht in de drivers en de internationale standaarden op vlak van duurzaam aankopen en hoe je dit kan gaan vertalen in jouw aankoopbeleid.

CODUCO bvba (COnsommation DUrable/DUurzame COnsumptie) heeft als doelstelling consumptiegedrag sturen naar meer respect voor mens en milieu. Om dit te verwezenlijken, begeleidt CODUCO ondernemingen, overheidsinstellingen en organisaties in hun sociale en milieugerichte aanpak. 


Workshop 3: Peace

Kan goed bestuur bijdragen aan een vreedzame en inclusieve samenleving? (SDG 16) – Sandra Gobert (GUBERNA)

Duurzaam en ethisch gedrag is van fundamenteel belang binnen elke organisatie. Dat kan alleen maar als we deze waarden terugvinden in de manier waarop de organisatie wordt bestuurd, beheerd en gecontroleerd. Een transparante organisatie zal ervoor zorgen dat de waarden weerspiegeld worden in de diverse organisatieprocessen en -beslissingen. Sandra Gobert, CEO van GUBERNA, doorloopt de essentiële bouwstenen van goed bestuur en neemt de diverse actoren in de governance-triptiek onder de loep. Hierdoor verwerf je een dieper inzicht in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elk van deze organen, maar leer je vooral hoe je van de interactie tussen de verschillende bestuursniveaus een echt succes maakt. 

GUBERNA (Het Belgisch Instituut voor Bestuurders) is een onafhankelijk kenniscentrum gekend om haar expertise en ervaring op het gebied van governance, voor alle soorten organisaties. GUBERNA voert multidisciplinair onderzoek uit, verzorgt opleidingen voor bestuurders en organiseert conferentie- en rondetafelgesprekken over bestuur in al haar dimensies.


Workshop 4: People

Hoe integreer je de SDG’s in het strategisch en operationeel kader van je onderneming? (SDG 8) – Gino Vermeersch (Vayamundo) en Cindy Vanvelthoven (De Winning groep)

Aan een duurzame toekomst bouw je niet alleen. Hoe maak je de SDG’s bevattelijk voor iedereen in je organisatie, ook voor werknemers, klanten en andere stakeholders die niet dagelijks met duurzaamheid bezig zijn? In deze workshop word je geïnspireerd door twee praktijkcases. Gino Vermeersch, duurzaamheidsmanager bij Vayamundo en Cindy Vanvelthoven, communicatiemanager bij De Winning, vertellen waarom en hoe zij elk binnen hun organisatie aan de slag zijn gegaan met de SDG’s als strategisch kader en wat hen dat oplevert.

Vayamundo is gespecialiseerd in het aanbieden van duurzame vakantieverblijven en trekt haar maatschappelijke doelstellingen door in alle lagen van de organisatie, onder andere door het betrekken van zijn medewerkers en gasten. Daarnaast sluiten ze heel wat partnerships met leveranciers en het middenveld om samen een grotere positieve impact te hebben op de mens en de planeet!
De Winning groep is een sociaal-inclusieve onderneming die werkt aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen. Personen die niet (of niet meteen) aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, helpen zij hun arbeidskansen te ontdekken en te ontwikkelen. 


Workshop 5: Planet

Hoe start je met de energiebesparing in jouw gebouwen? (SDG 7) – An Brouns (Vlaams EnergieBedrijf)

In deze workshop leer je hoe je begint aan jouw energietransitie. Welke maatregelen bestaan er zoal om het energieverbruik van gebouwen aan te pakken en waar begin je best mee? Ook voor verenigingen met weinig budget zijn er tal van oplossingen, zoals derdepartijfinanciering en subsidies.

Tien jaar voor de 2030 klimaatdoelstellingen, wil het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) jou op weg zetten om jouw energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Het VEB is een publieke dienst die zijn expertise en een waaier aan raamcontracten ter beschikking stelt voor andere publieke diensten. Je hoeft dus zelf geen openbare aanbesteding te doen, dat deden zij al voor jou.