Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Vestigingen

Op deze pagina’s verzamelen we cijfers over de Vlaamse social profit vanuit verschillende bronnen. Om gemakkelijk zelf aan de slag te kunnen met deze cijfers, kunt u ze ook downloaden als een excelbestand. Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in oktober 2017.

Vestigingen

Vestigingen zijn de ‘productie-eenheden’ met minstens 1 personeelslid die tijdens de referteperiode actief waren en in het Vlaams Gewest.  De gedecentraliseerde RSZ-statistieken (of statistieken naar werkplaats) omvatten alle vestigingen die om de zes maanden geteld worden bij de RSZ én bij de DIBISS (de dienst van bijzondere sociale zekerheidsstelsels). De telling is gebaseerd op de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), waarin elke vestigingseenheid een uniek nummer krijgt. Dus niet de onderneming wordt geteld, maar alle exploitatiezetels waarover ze beschikt.

Het Steunpunt WSE harmoniseert de gegevens van 30 juni en 31 december naar jaargemiddelden.

Sector en omvang

Hoe tabellen/figuren lezen?

86,4% van alle vestigingen in Vlaanderen uit de gezondheidszorg, zijn vestigingen met minder dan 10 medewerkers.

PDF
Excel
Methodologie

Sector en regio

Aanwezigheidsindex

Het aantal vestigingen in het Vlaams Gewest kan ingedeeld worden naargelang de plaats (provincie, arrondissement en gemeente) van de “productie-eenheid”(werkplaats).

De aanwezigheidsindex (AI) zet de verhoudingen binnen een deelgebied in relatie tot een gelijkaardige verhouding binnen het gebied waarmee wordt vergeleken. Ze duidt per regio aan in hoeverre het aantal vestigingen in een bepaalde sector er sterk of minder sterk aanwezig is in vergelijking met de gemiddeld aanwezigheid in Vlaanderen. Daartoe wordt de verhouding tussen enerzijds het aantal vestigingen in sector X in een bepaalde regio en anderzijds het totaal aantal personen op arbeidsleeftijd (18-64 jaar) in die regio vergeleken met dezelfde verhouding voor sector X in het Vlaams Gewest. Een aanwezigheidsindex groter dan 1 wijst op een sterkere aanwezigheid van een sector in een bepaalde regio/provincie ten opzichte van het Vlaams Gewest.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Aanwezigheidsindex in b.v. de gezondheidszorg: in 2015 telt arrondissement Hasselt 31% meer vestigingen in de gezondheidszorg in verhouding tot haar bevolking op arbeidsleeftijd, dan in vergelijking met de gemiddelde verdeling in Vlaanderen.

PDF
Excel
Methodologie

Subsector

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijna een kwart van alle vestigingen in de social profit in Vlaanderen situeert zich bij de praktijken van artsen en tandartsen.

PDF
Excel
Methodologie

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in: