Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Vacatures en knelpuntberoepen

Vacatures en knelpuntberoepen

Op deze pagina’s verzamelen we cijfers over de Vlaamse social profit vanuit verschillende bronnen. Om gemakkelijk zelf aan de slag te kunnen met deze cijfers, kunt u ze ook downloaden als een excelbestand. Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2018.

Vacatures

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende 12 maanden in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid.  Vanaf januari 2015 worden enkel de vacatures weerhouden die rechtstreeks worden gemeld bij VDAB. De tijdreeks werd hieraan aangepast. Dit is de meest geschikte indicator om de vraagzijde op de arbeidsmarkt weer te geven.  Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures  behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

De afgelopen 10 jaar is het aantal ontvangen vacatures in de maatschappelijke dienstverlening gestegen met 109%, terwijl  het aantal vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode met 28% steeg.

Van alle vacatures die VDAB ontving in 2017 situeert 12,7% zich in de maatschappelijke dienstverlening.

PDF
Excel
Methodologie

Openstaand

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende een omschreven periode in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid, en die op het eind van de maand nog open staan.  Vanaf januari 2015 worden enkel de vacatures weerhouden die rechtstreeks worden gemeld bij VDAB. De tijdreeks werd hieraan aangepast. Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures  behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

In december 2017 ligt het aantal openstaande vacatures in de sport, cultuur en ontspanning 36% lager dan tien jaar geleden, terwijl  het aantal openstaande vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode 16% hoger ligt.

Of ook: van alle openstaande vacatures in Vlaanderen op 30 december 2017 situeert zich 12,6% in de maatschappelijke dienstverlening.

PDF
Excel
Methodologie

Knelpuntberoepen

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende 12 maanden in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid. Dit is de meest geschikte indicator om de vraagzijde op de arbeidsmarkt weer te geven.  Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures  behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvan vacatures moeilijker ingevuld worden en die zich gewoonlijk kenmerken door langere looptijden en lagere vervullingspercentages (verhouding tussen aantal vervulde en afgehandelde vacatures). Op basis van statistische wegingen wordt er jaarlijks een potentiële lijst opgesteld, die vervolgens besproken wordt door (sectorale) arbeidsmarktspecialisten. Het eindresultaat voor 2015 was een lijst met 143 knelpuntberoepen. In 2012 telde VDAB nog 205 knelpuntberoepen. Deze vermindering houdt verband met de nieuwe beroepenindeling die VDAB hanteert sinds januari 2013. Sindsdien maakt VDAB gebruik van de Competentfiches van de Serv en de daarin bepaalde “beroepenselectie, beroepenbenaming, beroepenomschrijving en beroepenstructuur”. In 2014 werd een nieuwe statistische methodiek ingevoerd. Na de bepaling van de lijst knelpuntberoepen worden de beroepen waarvoor het moeilijkst een geschikte kandidaat gevonden wordt afgebakend via een strengere selectie op basis van statistische indicatoren. Deze beroepen zijn de hardnekkige knelpuntberoepen. In de social profit betreft het de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen.

Hier geven we de typische knelpuntberoepen uit de social profit. De socialprofitwerkgevers zijn ook op zoek naar profielen voor niet-typische knelpuntberoepen, zoals informatici, technici, keukenpersoneel en secretariaatsmedewerkers.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

Tussen 2007 en 2017 is het aantal vacatures voor typische knelpuntberoepen uit de social profit gestegen met 149% terwijl het aantal ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt in 2017 op hetzelfde niveau ligt als in 2007. Vooral de afgelopen twee jaar was er een spectaculaire vacaturegroei voor de typische knelpuntberoepen uit de social profit..

Of ook: in 2017 is 12,2% van alle vacatures voor knelpuntberoepen er een typisch voor de social profit.  

PDF
Excel