Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Medewerkers in de social profit

Medewerkers in de social profit

De private social profit in Vlaanderen telt 229.342 voltijds equivalenten, wat staat voor 313.847 medewerkers. Dit is goed voor 14,7% van alle medewerkers op de Vlaamse arbeidsmarkt. In de social profit heb je 137 medewerkers nodig om 100 voltijdse jobs in te vullen, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt slechts 120 medewerkers is. Er wordt dus vaak deeltijds gewerkt in de social profit.

Tussen 2006 en 2016 nam de werkgelegenheid in de social profit toe met 89.766 medewerkers. Hiermee was de groei in de social profit (+40%) bijna zevenmaal sterker dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+6%).

Het Federaal Planbureau ziet de werkgelegenheid in de Vlaamse social profit de komende jaren trouwens verder groeien aan een gemiddeld jaarlijks groeiritme van 2,55% tot 2021. Hiermee komt de social profit in de top 3 van groeisectoren.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2018.

Paritair comité

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: in 2016 ligt het aantal medewerkers uit PC 318 ongeveer 24% hoger dan in 2006, terwijl  het aantal medewerkers op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode slechts toenam met 6%.  

PDF
Excel
Methodologie

VTE

Medewerkers in vte

Het aantal medewerkers kan ook worden uitgedrukt naar voltijdsequivalenten (vte). Hierbij wordt uitgegaan van een telling van de arbeidsprestaties van de medewerker, gekoppeld aan het arbeidsvolume. Iemand die halftijds werkt, wordt slechts meegeteld voor de helft van een voltijdsequivalent.

De ‘ratio’ geeft de verhouding weer tussen het aantal medewerkers in koppen en in voltijdsequivalenten.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

In 2016 ligt het aantal medewerkers in de social profit  in termen  van voltijdsequivalenten 39% hoger dan in 2006, terwijl de gemiddelde groei op de Vlaamse arbeidsmarkt slechts 4% bedroeg. 

In PC 318 werken er 161 medewerkers per 100 vte, terwijl dit in 2014 gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 120 medewerkers per 100 vte was.

PDF
Excel
Methodologie

Prognose

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: in 2022 zal het aantal personen werkzaam in de social profit in Vlaanderen 17,2% hoger liggen dan in 2016, terwijl de Vlaamse arbeidsmarkt in deze periode gemiddeld met 6,2% zal groeien.   

PDF
Excel
Methodologie