Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Medewerkers in de social profit

Medewerkers in de social profit

Op deze pagina’s verzamelen we cijfers over de Vlaamse social profit vanuit verschillende bronnen. Om gemakkelijk zelf aan de slag te kunnen met deze cijfers, kunt u ze ook downloaden als een excelbestand. Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2018.

Paritair comité

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: in 2016 ligt het aantal medewerkers uit PC 318 ongeveer 24% hoger dan in 2006, terwijl  het aantal medewerkers op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode slechts toenam met 6%.  

PDF
Excel
Methodologie

VTE

Medewerkers in vte

Het aantal medewerkers kan ook worden uitgedrukt naar voltijdsequivalenten (vte). Hierbij wordt uitgegaan van een telling van de arbeidsprestaties van de medewerker, gekoppeld aan het arbeidsvolume. Iemand die halftijds werkt, wordt slechts meegeteld voor de helft van een voltijdsequivalent.

De ‘ratio’ geeft de verhouding weer tussen het aantal medewerkers in koppen en in voltijdsequivalenten.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

In 2016 ligt het aantal medewerkers in de social profit  in termen  van voltijdsequivalenten 39% hoger dan in 2006, terwijl de gemiddelde groei op de Vlaamse arbeidsmarkt slechts 4% bedroeg. 

In PC 318 werken er 161 medewerkers per 100 vte, terwijl dit in 2014 gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 120 medewerkers per 100 vte was.

PDF
Excel
Methodologie

Prognose

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: in 2022 zal het aantal personen werkzaam in de social profit in Vlaanderen 17,2% hoger liggen dan in 2016, terwijl de Vlaamse arbeidsmarkt in deze periode gemiddeld met 6,2% zal groeien.   

PDF
Excel
Methodologie