Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Arbeidsplaatsen

Arbeidsplaatsen

De social profit is goed voor 401.243 arbeidsplaatsen, wat staat voor 17,8% van de loontrekkende werkgelegenheid in Vlaanderen. Ongeveer een kwart van deze arbeidsplaatsen situeert zich in de openbare social profit. Daarnaast zijn er 47.321 zelfstandigen actief in de social profit, goed voor 7,6% van alle zelfstandige arbeidsplaatsen in Vlaanderen.

Sinds 2007 groeide het aantal jobs in de ‘gezondheidszorg’ meer dan dubbel zo snel (+18,6%) dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+8,2%). Idem voor de ‘maatschappelijke dienstverlening’ (+17,4%). In de sector ‘cultuur, ontspanning en sport’ lag de groei (+10,5%) tussen 2007 en 2017 ook hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Deze sterkere werkgelegenheidsgroei in de social profit houdt verband met het geringe aantal jobs dat er verdwijnt, eerder dan dat er effectief meer nieuwe jobs worden gecreëerd dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2019.

Sector

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: op 30 juni 2017 ligt het aantal loontrekkende arbeidsplaatsen in de menselijke gezondheidszorg 18,6% hoger dan in 2007, terwijl het aantal arbeidsplaatsen op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode slechts met 8,2% toenam.

PDF
Excel
Methodologie

Sector en regio

Hoe tabellen/figuren lezen?

De aanwezigheidsindex (AI) zet de verhoudingen binnen een deelgebied in relatie tot een gelijkaardige verhouding binnen het gebied waarmee wordt vergeleken. Ze duidt per regio aan in hoeverre de werkgelegenheid in een bepaalde sector er sterk of minder sterk aanwezig is in vergelijking met de gemiddeld aanwezigheid in Vlaanderen. Daartoe wordt de verhouding tussen enerzijds het aantal  arbeidsplaatsen in sector X in een bepaalde regio en anderzijds het totaal aantal personen op arbeidsleeftijd (18-64 jaar) in die regio vergeleken met dezelfde verhouding voor sector X in het Vlaams Gewest. Een aanwezigheidsindex groter dan 1  wijst op een sterkere aanwezigheid van een sector in een bepaalde regio/provincie ten opzichte van het Vlaams Gewest.

Bijvoorbeeld:

  • Verdeling arbeidsplaatsen in bv. de gezondheidszorg: in 2016 situeert 11% van alle loontrekkende arbeidsplaatsen uit de gezondheidszorg in Vlaanderen zich in arrondissement Leuven.
  • Aanwezigheidsindex in bv. de gezondheidszorg: in 2016 telt arrondissement Leuven 43% meer loontrekkende arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg in verhouding tot haar bevolking op arbeidsleeftijd, in vergelijking met de gemiddelde verdeling in Vlaanderen.

PDF
Excel
Methodologie

Subsector

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: de ziekenhuizen zijn op 31 december 2016 goed voor 26,5% van de totale werkgelegenheid binnen de social profit.

PDF
Excel
Methodologie

Zelfstandigen

Hoe tabellen/figuren lezen?

Arbeidsplaatsen voor zelfstandigen zijn de jobs uitgeoefend door een zelfstandige, in hoofdberoep, bijberoep of na pensioen. Een arbeidsplaats voor een helper is een werkende die een zelfstandige bijstaat in diens activiteit, maar zonder dat er een ondergeschikt verband bestaat. De RSVZ telt de verzekeringsplichtigen met het sociaal statuut zelfstandige of helper. Woonplaats en werkplaats worden hierbij beschouwd samen te vallen. De RSVZ-statistiek is beschikbaar op 31 december van elk jaar. Het Steunpunt WSE harmoniseert de gegevens van 31 december naar jaargemiddelden en voert een correctie door voor zelfstandigen en helpers na pensioen.

Bijvoorbeeld: de gezondheidszorg telt in 2016 ongeveer 29.935 arbeidsplaatsen voor zelfstandigen en helpers.

PDF
Excel
Methodologie

Dynamiek

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: in de menselijke gezondheidszorg werden voor elke honderd jobs er jaarlijks (30 juni 2016- 30 juni 2017) 2,7 nieuwe gecreëerd en ging er 1 bestaande verloren, terwijl er gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt per 100 jobs 7,4 nieuwe werden gecreëerd en er 5,1 verloren gingen.

PDF
Excel
Methodologie