Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is een ESF-project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Ze luisteren naar wat jij nodig hebt. Misschien biedt diversiteit een antwoord.

Projecten over talentbenadering en diversiteit, of over teamwerking. Hun startpunt is vaak: sociaal engagement. Ze vertrekken van de bezorgdheid dat er te weinig mensen uit kansengroepen aan het werk zijn en willen daar wat aan doen. Om werkgevers achter dat hoger doel te scharen, wordt besloten hen te gaan ‘sensibiliseren’, gevoelig te maken voor diversiteit. Of er worden ‘drempels weggewerkt’ voor de tewerkstelling van kansengroepen.

Die projecten zijn nobel en vaak succesvol, maar is een maar… In hun benadering zit een zwakte ingebakken. Ze vertrekt van wat de maatschappij nodig heeft. Ze luistert minder naar wat jij als werkgever nodig hebt.

Dat gaat Talentoscoop nu eens wel doen.

Talentoscoop is een project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Het verloopt in 4 stappen:

Stap 1. In gesprek met werkgevers
Een Talentoscoop-medewerker legt zijn oor te luister bij een bestuurder, algemene directie en de HR-verantwoordelijke van een organisatie. Langs een gespreksmethodiek zoekt hij samen met jou naar wat nu precies het dienstverleningsmodel is van je organisatie. Sluit dat nog aan bij de noden van je gebruikers? Is je gebruikersdoelgroep of achterban misschien veranderd of verruimd, zijn hun voorkeuren gewijzigd? Welke kansen liggen er om je aanbod op die (nieuwe?) behoeften af te stemmen? Je werkt samen met je contactpersoon een actieplan uit!

Stap 2. Ligt de sleutel in het team?
Mogelijk blijkt ‘meer diversiteit in het team’ één van de punten uit het actieplan. In dat geval gaat Talentoscoop nog een stapje verder. Het actieplan komt dan in handen van een werkplekdeskundige van Talentoscoop. Hij of zij werkt het actieplan uit op teamniveau. Hij gaat - in overleg met een team of teams binnen je organisatie - de noden en randvoorwaarden verkennen van hoe je diversiteit op teamniveau kunt realiseren. Hij bekijkt welke begeleiding en ondersteuning nodig is.

Stap 3. Single-point-of-contact maakt het makkelijk
Het is niet de taak van een werkgever om uit te vissen wie hij aan de lijn moet krijgen voor welke dienstverlening. Dat is veel te moeilijk en vermoeiend. Talentoscoop neemt jou dit werk uit handen. We stellen voor iedere werkgever een single point of contact (SPOC) aan die ervoor zorgt dat verschillende dienstverleners hun dienstverlening op elkaar afstemmen in functie van jouw behoeften en jouw behoeften alleen.

Stap 4. Mensen uit kansengroepen nodig?
Misschien niet, maar misschien ook wel, bieden personen uit kansengroepen een oplossing voor de noden van jouw organisatie. Talentoscoop startte alvast pilootprojecten op. Deze mensen wordt een plek aangeboden bij een werkgever voor tewerkstelling of stage. Misschien past dit ook voor jouw organisatie. Maar dan alleen als jij het nodig hebt.

Interesse?

Graag komt Talentoscoop bij jou langs om te verkennen welke informatie en ondersteuning jouw organisatie kan gebruiken. Neem daarom contact op met HR-adviseur Mieke Mertens: mieke.mertens@verso-net.be of 0473/82.52.38. Of neem een kijkje op de website http://www.talentoscoop.be/#/ met rechtstreekse contactgegevens van de Talentoscoop-medewerkers.