Ontslag om dringende reden

Na een ernstig voorval kan er overgegaan worden tot ontslag om dringende reden. De aanleiding daarvoor is een ernstige fout of tekortkoming die de samenwerking meteen onmogelijk maakt, zoals diefstal op het werk, fraude, agressie of belangenvermenging.

Een werkgever kiest natuurlijk zelf of hij in geval van bijvoorbeeld diefstal meteen wil overgaan tot ontslag of de medewerker een tweede kans geeft. Meestal is zo’n voorval geen geïsoleerd gebeuren.

Voor sociaaljuridisch advies kan je terecht bij je federatie.