GIBO - gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

GIBO staat voor een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding en biedt je de kans om gedurende maximaal 52 weken een medewerker met een arbeidshandicap op te leiden op de werkvloer. Tijdens de opleiding moet je geen loon en RSZ betalen en ook geen productiviteitspremie (wat wel het geval is bij een gewone IBO). VDAB betaalt de productiviteitspremie in jouw plaats.

Een GIBO wordt altijd begeleid door een GOB (Gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst). Een overzicht van de GOB’s per regio vind je via de website van de Federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding.