Nieuwe bestuursvrijwilligers aantrekken en binden

Nieuwe en jonge bestuurders aantrekken en binden is niet makkelijk. Er zijn zoveel vrijwillige engagementen die ze kunnen aangaan. Belangrijk is dat de verwachtingen matchen en dat ze het gevoel hebben een verschil te kunnen maken voor de organisatie.

Deze tips kunnen helpen om hen aan boord te halen en aan je organisatie te binden:

  1. Maak een duidelijk competentieprofiel voor de aanvulling die je zoekt voor je raad van bestuur. Iemand met financiële of juridische kennis, een architect tijdens een bouwproject of iemand die de doelgroep en het beleid door en door kent? Spreek met dat profiel gericht mensen aan. Ze zullen zich naar waarde geschat voelen en weten wat ze kunnen bijdragen.
  2. Voor bepaalde thema’s kan je werken met commissies die een dossier voorbereiden. Dit zorgt ervoor dat iedereen wordt ingezet op zijn/haar competenties. Deze commissie kan een aantal scenario’s maken voor de vraag die voorligt en die dan op de raad van bestuur brengen. Je vermijdt zo ook dat mensen uitspraken doen over zaken waar ze weinig of niets van af weten.
  3. Ga in gesprek over de wederzijdse verwachtingen en zorg dat die matchen. Je kan het hebben over verdeling van bevoegdheden tussen directie en raad van bestuur, vergaderfrequentie, al dan niet werken met commissies...