Bevoegdheden van raad van bestuur en directie helder krijgen

Er is maatwerk en een grote transparantie nodig om tot de ideale verdeling van bevoegdheden tussen raad van bestuur en vzw te komen. Vaak heeft de huidige situatie te maken met enkele factoren:

  • Historiek van de vzw: ontstaan en wijzigingen in de loop van haar bestaan.
  • Schaalgrootte: de raad van bestuur van zeer kleine organisaties staat vaak nog heel dicht bij de beleidsuitvoering; in erg grote organisaties kan net het omgekeerde gebeuren.
  • De profielen van de mensen die aanwezig zijn op directieniveau en in de raad van bestuur.

Om na te denken over de bevoegdheidsverdeling tussen directie en raad van bestuur biedt het model van Tannenbaum en Schmidt waardevolle inzichten.


Niemandsland, territoriumconflict en perfecte afstemming

De thema’s die zich in een niemandsland bevinden omdat noch de raad van bestuur noch de directie er rechtstreeks verantwoordelijkheid voor neemt, worden vaak vermeden in gesprekken en de kans bestaat dat uiteindelijk niemand ze opneemt. Het gaat hier vaak om gevoelige thema’s.  Denken we maar aan de samenstelling van de raad van bestuur of een thema als netwerking.

Er zijn ook thema’s waarvan beide partijen vinden dat ze tot hun taken behoren en dat kan frictie of een territoriumconflict veroorzaken. Een taakverdeling evolueert immers en kan wijzigen naar aanleiding van gebeurtenissen of wissels in de raad van bestuur of de directie. Zo kan de nieuwe directeur van een voorziening voor mensen met een beperking het helemaal niet zo vanzelfsprekend vinden dat de raad van bestuur zelf elk jaar de nieuwjaarsreceptie organiseert. Hij ziet er een taak voor bewoners, personeel en vrijwilligers in, die zo echt hun ding kunnen doen.


Dit model kan helpen om de bevoegdheden die de raad van bestuur opneemt, bespreekbaar te maken. Je kan dat bijvoorbeeld doen aan de hand van de agendapunten van de afgelopen twee jaar: wat komt (voldoende) aan bod? Welke thema’s staan nooit op de agenda? Wanneer betreden we elkaars terrein?