Koen De Vidts

Koen De Vidts

Koen werkt rond het thema ethiek.

Een integriteitsbeleid dat leeft, je medewerkers die zichzelf kunnen blijven én toch ook de ethische lat hoger leggen, voor zichzelf én voor je organisatie.

Morele stress aanpakken. Mondiger worden omtrent ethische dilemma’s, zorgvuldige afwegingen maken in moreel delicate kwesties. Overtuigder en overtuigender in dialoog gaan over zaken die je rechtvaardigheidsgevoel raken.

Dat is de impact die Zinnings nastreeft.

Mensen hebben steeds meer nood aan leven en werk dat aansluit bij hun persoonlijke overtuigingen, en hun werk moet dus ook passen bij hun opvatting over rechtvaardigheid.

Zinnings wil mensen leren hoe ze hun moreel buikgevoel kunnen uitdagen én hoe ze ook beter kunnen verwoorden waarom ze iets rechtvaardig vinden. En tegelijk de ethische redeneervormen bij anderen herkennen om een constructieve dialoog te durven aangaan.

Kennismaken en oefenen met enkele van historische ethische concepten helpt ze daarbij. Het blijkt uiteindelijk bevrijdend te zijn omdat het de morele stress rond delicate kwesties vermindert, zowel privé als op het werk. Het is ook een goede insteek om in een organisatie extra betrokkenheid te creëren door een ethische upgrade van persoonlijke competenties, missie, gedragscodes of beleid.

En zo moet uiteindelijk iedereen zin krijgen om de ethische lat hoger te leggen, tegelijk wat milder te zijn tegenover zichzelf én anderen, en zo “zin in zinderend zinnigs” te hebben.

Koen werkt rond ethiek, in workshops, opleidingen, advies, presentaties en moreel beraad. Dat laatste zijn korte sessies die één praktisch, concreet moreel dilemma behandelen in een team, als crisisinterventie of als ethisch uitdagende teambuilding die de kernwaarden van je organisatie doet leven.

Email: koen@zinnings.be

Telefoon: 0477 79 79 15

Website: www.zinnings.be

Thema’s:
- Integriteit & Ethiek
- Leidinggeven
- Teamwerking
- Goed bestuur

Actief in:

Antwerpen

Brussel

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen