De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Vrijwilligers ook in commerciële woonzorgcentra

Vrijwilligers ook in commerciële woonzorgcentra

In het kader van de coronacrisis laat de federale regering tijdelijk commerciële woonzorgcentra toe om vrijwilligers in te schakelen.

Dat meldt Unisoc op haar website. Normaal gezien kunnen enkel verenigingen zonder winstoogmerk gebruik maken van vrijwilligerswerk. Door een nieuw KB werd dit ook mogelijk voor commerciële woonzorgcentra, alleszins tot 1 juli 2020. Vrijwilligers inschakelen ter vervanging van werknemers die op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst, is echter expliciet uitgesloten.

Unisoc vraagt dat deze tijdelijke regeling alleszins beperkt blijft tot de periode van de gezondheidscrisis omdat vrijwilligerswerk in commerciële ondernemingen uiteraard ingaat tegen de filosofie van het vrijwilligerswerk.