Transgenders

Transgenders

Transgenders zijn mensen bij wie hun (toegekende) biologische geslacht niet (helemaal) samen valt met hun innerlijke identiteit. Een transgender is dus iemand van wie de genderidentiteit, de innerlijke beleving als man of vrouw, anders is dan je zou verwachten op basis van het geboortegeslacht. (definitie uit de brochure ‘Transgenders op het werk’).

Heb je vragen rond transgenders op de werkvloer?