Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheid is een thema dat vele sociale ondernemers bezighoudt. Ontdek drie vragen - en bijhorende antwoorden - over de werkbaarheidscheques die je misschien nog niet wist.

Ons HRwijs-team krijgt heel wat vragen over werkbaarheid in het algemeen, en de werkbaarheidsscheques in het bijzonder. Je kan deze cheques gebruiken om een werkbaarheidsscan te laten uitvoeren. Daarmee hou je elke job binnen jouw organisatie tegen het licht én ontwikkel je een actieplan om de werkbaarheid te verbeteren.

Wist je trouwens dat je de werkbaarheidscheques sinds kort ook kan inzetten om de corona-druk op je medewerkers te verlichten? Aan de hand van deze drie veelgestelde vragen - en de bijhorende antwoorden - kan je aan de slag.

FAQ 1: “Is een werkbaarheidsscan nog zinvol als je al weet waar de problemen zitten?”

Een hoge werkdruk typeert heel wat zorgorganisaties. Maar de financiële realiteit en de stroom aan patiëntenvragen maken het moeilijk om die te verminderen. In één van die organisaties startten ze onlangs een traject over werkdruk en stress. Daarbij rijst bij de personeelsverantwoordelijke een pertinente vraag: “Is een meting via werkbaarheidscheques een zinvolle start voor ons project, als we al weten waar de werkdruk vooral vandaan komt?”

Antwoord: werkbaarheidscheques staven je buikgevoel én helpen je een plan uit te werken

  • Wijst jouw buikgevoel al in een concrete richting? Dan kan je dat vermoeden objectief onderbouwen met een scan. Op die manier breng je alle werkbaarheidsaspecten in kaart. Dat is meteen de ideale basis om in een tweede fase van het traject - onder begeleiding - een werkbaarheidsplan op te stellen en prioriteiten af te bakenen. Met de werkbaarheidscheques kan je dus meer dan alleen een scan of meting laten uitvoeren.

  • Ontdekte je de concrete knelpunten al via een eigen bevraging? Dan kan je direct overgaan tot actie. Ook daarvoor bestaan er specifieke subsidies, tenminste als je organisaties niet meer dan 250 medewerkers telt.

FAQ 2: “Welke tools helpen mij om een welzijnsbevraging op te zetten?”

Een werkbaarheidsscan vertrekt in eerste instantie vanuit het oogpunt van de organisatie. Een welzijnsbevraging is de beste en snelste manier om een helder beeld vanuit het werknemersperspectief te krijgen. Een teamleider wierp ons de vraag voor de voeten of er gebruiksklare instrumenten beschikbaar zijn voor een dergelijke welzijnsbevraging: “We willen zicht krijgen op de nulsituatie in onze organisatie. Daarop kunnen we concrete acties baseren. Daarbij kijken we tegelijk naar ‘welzijn op het werk’ (arbeidsorganisatie, jobinhoud) en ‘welzijn naast het werk’ (fysieke of sociale werkomgeving en individuele ontwikkeling van de medewerker). Hoe gaan we daarmee best van start?”

Antwoord: er zijn verschillende tools beschikbaar

De werkbaarheidscheques zijn één ding. Maar daarnaast bestaan er ook verschillende handige tools om de werkbaarheid van jobs in kaart te brengen. Dit zijn alvast onze favorieten:

  • Werknemersbevraging werkbaarheid van jobs — achterhaal hoe jouw werknemers hun werk beleven met het oog op bijvoorbeeld complexiteit, voorspelbaarheid, variatie, tijdsdruk en emotionele belasting
  • ABC-zelftest voor leidinggevenden — peil naar jouw rol als leidinggevende in het team, persoonlijke verbeterpunten, de veerkracht van je collega’s en naar hun motivatie op basis van de zelfdeterminatietheorie
  • Uitgebreide VOW/QFT-vragenlijst — bepaal hoe jouw werknemer het evenwicht tussen zijn karaktereigenschappen en zijn jobvereisten ervaart
  • Checklist voor arbeidsinhoud — presenteer de graad van autonomie en afwisseling binnen een job met een geïllustreerd profiel (nvdr. deze checklist is vooral geschikt voor productieomgevingen, minder voor dienstensectoren)

N.B. Opteer je daarnaast voor een scan en de bijbehorende begeleiding? Kies dan een erkende dienstverlener. Want dan kan je gebruik maken van de werkbaarheidscheques.

FAQ 3: “Gelden de werkbaarheidscheques ook voor interne psychologen?”

Enkele leidinggevenden van een woonzorgcentrum denken eraan om collega’s met zware corona-ervaringen te laten begeleiden door hun interne psychologen. Daarbij duikt de vraag op: “Zouden we daarvoor ook een beroep kunnen doen op de werkbaarheidscheques? Is het met andere woorden mogelijk om hiermee de extra personeelskosten te dekken?”

Antwoord: in principe kan je met de werkbaarheidscheques die extra personeelskost dekken àls de psychologen een WSE-erkenning hebben

In mei 2020 breidde de overheid het actieterrein van de werkbaarheidscheques uit naar aanleiding van de coronacrisis. Sindsdien kan je de cheques inzetten om bijvoorbeeld telewerk te faciliteren. Maar dus evengoed om medewerkers begeleiding, advies of opleiding te bieden om de psychische impact op hun welbevinden op te vangen. Een belangrijke voorwaarde: de psychologen hebben wel een KMO-P- of WSE-erkenning nodig én hun begeleiding dient zich te focussen op de activiteiten in de werkcontext van de medewerker (dus niet in zijn privésfeer).

Heb je ook een - al dan niet coronagerelateerde - HR-vraag voor ons? Vind eerstelijnshulp op onze website.

of mail je vraag voor een helder en praktisch antwoord.

Lees ook

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je op www.waardevolwerk.be. Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organi…

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?

Werkbaar werk: ‘kleine acties kunnen een groot effect hebben’

Werkbaar werk: ‘kleine acties kunnen een groot effect hebben’

Werk maken van werkbaar werk: ook voor welzijnsvoorziening Dominiek Savio in Hooglede-Gits is het een prioritaire opdracht.

Werkbaar werk: het draait om autonomie, binding en competenties

Werkbaar werk: het draait om autonomie, binding en competenties

‘Dat het werk binnen onze organisatie werkbaar moet zijn, staat buiten kijf. Want als het werk voor onze medewerkers niet haalbaar is, zal ook de ondersteuning voor…