Bouwstenen van verbindende communicatie

Bouwstenen van verbindende communicatie

Verbindende communicatie is een krachtig instrument om met weerstand binnen je team om te gaan. Het geeft je inzicht en met behulp van concrete stappen leg je de basis voor duurzame oplossingen en betere samenwerking. Verbindende communicatie helpt je om conflicten te voorkomen of te ontmijnen en schept een positieve werksfeer.

Bouwstenen

De 4 bouwstenen waarop verbindend communiceren stoelt zijn:

1) Waarneming

 • Communicatie vertrekkend vanuit concrete feiten en gegevens ipvmeningen, oordelen, ieder zijn waarheid....
 • Transparantie brengen

2) Gevoelens

 • Empathisch omgaan met emoties en beleving,
 • Herkennen, erkennen, benoemen wat er speelt,
 • Respectvol in contact blijven in destructieve emoties (schuld, schaamte, agressie)

3) Behoeften

 • Beweegredenen achter het gedragexploreren
 • Begrijpen van waaruit mensen bepaald gedrag stellen
 • Hoe kun je ze mee verantwoordelijk maken voor hun eigen keuzes
 • Bemiddelend horen wat de ander nodig heeft

4) Verzoek

 • Zo formuleer je een boodschap in concrete positieve actietaal
 • Duidelijken respectvol zeggen wat je nodig hebt
 • Nee zeggen op een verbindende manier
 • Uitnodigend voorstellen doen
 • Waardering uiten en positief bekrachtigen

Vanuit jezelf

Een goede communicatie begint vanuit jezelf. Desondanks de drukte waarin we soms leven, is het goed van te reflecteren over jezelf. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Daarom kunnen deze drie eigenschappen in het achterhoofd je misschien al een beetje helpen.

1) Zelfempathie

Hoe zet je als leidinggevende de principes van verbindend communiceren in, om voor jezelf helder te krijgen, wat voor jou belangrijk is en wat je hiervoor nodig hebt.

2) Empathisch luisteren

Hoe kan je door empathisch te luisteren inzicht krijgen in het gedrag en de behoeftes van medewerkers. Zodat ze zich beter begrepen voelen, en bereid zijn om ook zelf te horen wat de ander wil zeggen.

3) Eerlijk uiten

Hoe kan je moeilijke boodschappen helder en eerlijk formuleren, op een manier die minder weerstand oproept, waardoor mensen bereid zijn om te veranderen, meer zelf de verantwoordelijkheid nemen en meer respectvol omgaan met verschillen.

Lees ook

HRscan houdt medewerkers gemotiveerd binnen snelgroeiende Sporty

HRscan houdt medewerkers gemotiveerd binnen snelgroeiende Sporty

Steffi Swennen is eindverantwoordelijke bij Sporty vzw. De vereniging ging aan de slag met de HRscan van HRwijs. …

HRscan liet vele bonte ideeën samensmelten tot één duidelijke toekomstvisie

HRscan liet vele bonte ideeën samensmelten tot één duidelijke toekomstvisie

Marc Bormans is een van drijvende krachten achter vzw tRede, een samenwerkingsverband van 12 voorzieningen voor de opvang en begeleiding van personen met een handicap in …

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Arbeidsmarkt-expert en docent-onderzoeker in HRM aan de Odisee Hogeschool Bart Moens geeft samen met Verso en andere partners mee vorm aan nieuw project rond inclusie op …

Hoeveel feedback hebben medewerkers nu écht nodig?

Hoeveel feedback hebben medewerkers nu écht nodig?

Doctoraatsstudente Shana Mertens en professor Eveline Schollaert van de UGent deden onderzoek naar goede frequenties van feedback 'leidinggevende naar medewerker'. Een vr…