Marleen Denef

Marleen Denef

Positieve maatschappelijke impact realiseren! Zo vat Marleen de maatschappelijke opdracht van socialprofit ondernemingen samen. Met meer dan 20 jaar praktijkervaring in de social profit sector, haar wetenschappelijke expertise als professor aan de KU Leuven en eigen bestuurservaring in grote en kleine ondernemingen, is goed bestuur één van haar voorkeurthema’s. 

Marleen was ook de penhouder tussen 2008-2011 die voor de Koning Boudewijnstichting, in dialoog met de diverse werkgeversfederaties van de social profit, de eerste Aanbevelingen voor het Besturen van Social Profit Ondernemingen schreef. Sindsdien wordt ze betrokken bij vele initiatieven in diverse subsectoren: hospital governance, cultuur, sociale economie, …

Tot haar favoriete opdrachten behoren participatieve governance-trajecten voor die sociale ondernemingen die écht zelf aan de slag willen met goed bestuur. Oorzaak is meestal een samenwerkingsvraag, een stagnatie in de interne processen of een wetswijziging. Ze begeleidt deze trajecten samen met één van de andere impact advocaten. Als betrokken regisseurs van een participatief proces met de cliënten, zoeken ze de optimale governance in balans met het collectief belang van de vzw en haar stakeholders. Dit leidt meestal tot een doorstart en een nieuwe koers voor de vzw-onderneming. 

De impact advocaten pakken uiteraard met expertise, ervaring en enthousiasme ook vele andere uitdagingen aan ter versterking van de impact van sociale ondernemingen, hun bestuurders en hun stakeholders.

Email:  marleen.denef@impactadvocaten.be

Telefoon: 016/79.61.61

Website: https://impactadvocaten.be/

Thema's:

 • Goed bestuur 
 • Samenwerking (netwerkvorming, project…)
 • Opschalingsvraagstukken (fusies, splitsingen, reorganisaties…)
 • Hybride impact-structuren (nonprofit & for-profit)
 • Coöperatieve en sociale ondernemingen
 • Keuze van rechtsvorm (vzw, ivzw, stichting, cv, so…)
 • Bemiddeling en geschillen
 • Strategische denkdagen 
 • Opleidingen en workshops
 • Keynote speaker

Actief in: 

 • België
 • Internationaal

Lees ook

Ewout Gortz

Ewout Gortz

Ewout is medeverantwoordelijk voor het centrum social governance binnen GUBERNA en behaalde een master politieke wetenschappen (afstudeerrichting internationale politiek)…

Peter Bosmans

Peter Bosmans

Peter heeft al meer dan 25 jaar ervaring in organisatieontwikkeling.  Hij is sedert jaar en dag verantwoordelijke van één van de eerste erkende ad…

Dirk Kerkhof

Dirk Kerkhof

ToolBox vzw en haar vrijwillige professionals - de ToolBoxers - bieden ondersteuning op maat. Onder andere op vlak van Goed Bestuur.   Dirk Kerkhof en het Tool…

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …