Ewout Gortz

Ewout Gortz

Ewout is medeverantwoordelijk voor het centrum social governance binnen GUBERNA en behaalde een master politieke wetenschappen (afstudeerrichting internationale politiek) en een master-na-master conflict en ontwikkeling aan de Universiteit Gent. Binnen GUBERNA volgt hij trends en regelgeving op binnen de social profit sector om relevante opleidingen, events, en publicaties mee vorm te geven. Daarnaast is Ewout ook betrokken bij de diensten op maat die GUBERNA levert voor verschillende social profit organisaties. 

De missie van GUBERNA, opgericht in 1995, is goed bestuur bevorderen in alle types van organisaties. De onafhankelijkheid van GUBERNA en haar robuustheid als academisch onderbouwd kennisinstituut in combinatie met de praktijkinzichten verworven als ledennetwerk laten haar toe wetenschappelijk gefundeerde principes te vertalen naar governance begeleiding met een reële meerwaarde voor de bestuurspraktijk. 

Samen met zijn collega’s in het centrum social governance van GUBERNA wil Ewout social profit organisaties helpen om op de best mogelijke manier sociale impact te realiseren. Ook voor social profit organisaties is ‘goed bestuur’ hierbij een noodzaak.

Dat zorgt er immers voor dat de bevoegdheden en processen zo worden georganiseerd dat de vzw zijn missie optimaal kan realiseren in het collectieve belang van alle stakeholders (leden, begunstigde doelgroepen, subsidiërende overheid, schenkers, netwerken enz.).

Dat vergt soms een algemene externe governance begeleiding met ook diverse specifieke diensten op maat zoals interne bestuurdersopleidingen, redactie van governance charters, assistentie bij het zoeken naar externe bestuurders, evaluaties van de raad van bestuur, begeleiding governance ontwikkelingstraject, ontwikkelen van een stakeholderbeleid, etc. Een praktijkgerichte en interactieve aanpak staat daarbij steeds voorop. Naast talloze andere voordelen biedt het social profit lidmaatschap toegang tot de dienstverlening, tools, en publicaties van GUBERNA. 

Op basis van zijn ruime kennis en ervaring rond de best practices op vlak van goed bestuur wil het centrum social governance van GUBERNA elk type social profit organisatie een toegevoegde waarde kunnen bieden. De specifieke ziekenhuissector kreeg zelfs een aparte plaats binnen het centrum. 

GUBERNA ontwikkelde in samenwerking met de Nationale Loterij vanuit het centrum social governance twee informatieve Webinars die vrij te bekijken zijn op het Youtube kanaal

 

Email:  ewout.gortz@guberna.be

Telefoon: 0491 59 84 27

Website:  https://www.guberna.be/nl/know/organisatietypes-en-research-themas/centre-social-governance

 Thema's:

 • Social governance
 • Hospital governance 
 • Stakeholder governance  
 • Charters
 • Director search
 • Evaluaties
 • Governance opleidingen
 • Netwerk 
 • Etc. 

Actief in: 

 • Vlaanderen
 • Wallonië
 • Brussel 

Lees ook

Marleen Denef

Marleen Denef

Positieve maatschappelijke impact realiseren! Zo vat Marleen de maatschappelijke opdracht van socialprofit ondernemingen samen. Met meer dan 20 jaar praktijkervaring…

Peter Bosmans

Peter Bosmans

Peter heeft al meer dan 25 jaar ervaring in organisatieontwikkeling.  Hij is sedert jaar en dag verantwoordelijke van één van de eerste erkende ad…

Dirk Kerkhof

Dirk Kerkhof

ToolBox vzw en haar vrijwillige professionals - de ToolBoxers - bieden ondersteuning op maat. Onder andere op vlak van Goed Bestuur.   Dirk Kerkhof en het Tool…

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …