Peter Bosmans

Peter Bosmans

Peter heeft al meer dan 25 jaar ervaring in organisatieontwikkeling.  Hij is sedert jaar en dag verantwoordelijke van één van de eerste erkende adviesbureaus voor sociale economie in Vlaanderen (2001): Febecoop Adviesbureau.  

Rond het thema “goed bestuur”  heeft hij bij  sociale organisaties van divers pluimage, kampend  met  de meest uiteenlopende problematieken en zelfs in crisissituaties met succes adviesopdrachten uitgevoerd. Tevens is hij auteur van diverse publicaties rond goed bestuur maar vooral is hij ervaringsdeskundige: bijna dertig  jaar is Peter bestuurder van diverse sociale organisaties. 

Hij kent het thema “goed bestuur” niet alleen vanuit “de handboekjes” en zijn adviespraktijk maar vooral vanuit de eigen ervaring. Hij weet dus uit goede bron dat zelfs de beste organisaties vroeg of laat worstelen met de wisselwerking tussen hun bestuursorgaan, dagelijks bestuur, leidinggevenden en eventueel andere belanghebbenden. Meestal wanneer de marsrichting  en de onderlinge taakverdeling onduidelijk zijn.

Dankzij zijn procesbegeleiding krijgen alle betrokkenen (bestuurders, management, directiecomité …) inzicht in hun rechten, verantwoordelijkheden en vereiste competenties, en in de onderlinge wisselwerking tussen de beleidsorganen en de mensen die ze bevolken.. Uiteraard worden die inzichten omgezet in concrete verbetertrajecten. 

Als het om goed bestuur gaat, zijn we alleen  met het beste resultaat tevreden.

Email: p.bosmans@febecoop.be 

Telefoon: 0479/79 05 20 

Website: https://vlaanderen-brussel.febecoop.be/ 

Thema's:

  • Goed bestuur
  • Strategische planning
  • Organisatiestructuur: vzw of cv
  • Turn-aroundmanagement

Actief in: 

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest

Lees ook

Marleen Denef

Marleen Denef

Positieve maatschappelijke impact realiseren! Zo vat Marleen de maatschappelijke opdracht van socialprofit ondernemingen samen. Met meer dan 20 jaar praktijkervaring…

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …

Liselotte Baeijaert

Liselotte Baeijaert

Liselotte en Ilfaro (www.ilfaro.be) zetten zich in voor het vergroten van veerkracht in mensen, teams en in de maatschappij.…

Tine Debaillie

Tine Debaillie

Tine heeft meer dan 20 jaar ervaring in organisatieontwikkeling, persoonlijke coaching en teamcoaching in zowel bedrijven als organisaties. Ze is gepassioneerd door mense…