‘Actieplan telewerk’ ondersteunt ondernemingen om telewerk werkbaar te maken

‘Actieplan telewerk’ ondersteunt ondernemingen om telewerk werkbaar te maken

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits heeft een actieplan telewerk klaar om ondernemingen te ondersteunen om telewerk zo goed mogelijk te organiseren en duurzaam te verankeren.

Zo is er een ESF-oproep in het leven geroepen om opleidingen rond telewerk te volgen en worden de werkbaarheidscheques verlengd.

Op de dag van vandaag is telewerk een middel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar telewerken heeft ook op lange termijn een plaats in ieder duurzaam model van arbeidsorganisatie.

Uit de cijfers van de Vlaamse telewerkmonitor van februari 2021 blijkt dat meer en meer ondernemingen de omslag naar telewerk maken. Bijna de helft van de Vlaamse werknemers werkt één of meerdere dagen per week van thuis uit. Dat is het hoogste aantal in 7 maanden tijd.

Telewerk weegt op lange termijn psychologisch door

Er worden zware inspanningen gevraagd van werknemers en organisaties. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een beperkt aantal dagen telewerken de meeste voordelen biedt, zowel voor de telewerker als voor de organisatie. Eens je meer dan twee dagen per week aan thuiswerken doet, kunnen de nadelen beginnen doorwegen. Telewerk zorgt in veel gevallen voor grensvervaging tussen werk en privé. Bovendien zorgt de sociale afstand met de collega’s voor meer werkstress en dat weegt psychologisch zwaar door. Sommige medewerkers hebben geen goede thuiswerkplek. En ondernemingen geven aan dat telewerk soms een rem zet op de productiviteit.

Actieplan Telewerk voor ondernemingen

Het actieplan telewerk omvat verschillende acties. Informatie en wetenschappelijk onderbouwde tips rond telewerk vind je terug via de website werkbaarwerk.be. Daarnaast:

  • Werkbaarheidscheques worden verlengd. Met de werkbaarheidscheques kan je advies inwinnen over hoe telewerk het best georganiseerd wordt met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de werknemers.
  • Er is een nieuwe ESF-oproep gelanceerd rond opleidingen telewerk. Je kan als onderneming subsidies aanvragen voor opleidingen over digitale vaardigheden (bijvoorbeeld leren werken met digitale samenwerkingsplatformen), psychisch welbevinden (bijvoorbeeld zelfstandigheid tijdens telewerk, balans werk en privé bij telewerk,…) en vaardigheden voor werken op afstand (bijvoorbeeld leidinggeven op afstand, verbinding en betrokkenheid bewaren,..).
  • Er is de bestaande ESF-oproep DRIVE waarmee je gratis advies kan verkrijgen over hoe je concreet de werkbaarheid binnen je organisatie kan verhogen

Lees het persbericht over het ‘Actieplan telewerk’ op de website van minister Crevits

Alles over DRIVE en werkbaarheidscheques

Alles over nieuwe oproep Opleidingen Telewerk van ESF

Lees ook

Onze meest gestelde HR-vragen

Onze meest gestelde HR-vragen

De social profit is een levendige sector met veel projecten en uitdagingen. En dus duiken er regelmatig vragen op, ook over medewerkersbeleid.

Werkbaarheidscheques verlengd!

Werkbaarheidscheques verlengd!

De Vlaamse regering verlengde de werbaarheidscheques, waarmee je werkbaarheidsmetingen en -acties kunt financieren, tot in 2022.

Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 3 tips voor HR-subsidies.…