Impact van crisis op psychisch welzijn blijft groot

Impact van crisis op psychisch welzijn blijft groot

De impact op het psychisch welzijn, met name het gevoelsleven, het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in zorg en welzijn blijft groot. Een op drie kampt met schuldgevoelens.

Dat blijkt uit de maandelijkse bevraging in de zorg- en welzijnssector van de ZorgSamen. De ZorgSamen is een initiatief van Zorgnet-Icuro en is het online platform voor de mentale ondersteuning van medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

De bevraging of barometer, peilt naar de impact van de coronacrisis op het psychisch welbevinden. Daarnaast peilt de tweede barometer specifiek naar het schuldgevoel. Meer dan 3000 respondenten uit woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, jeugdhulp, gezinsondersteuning, ziekenhuizen, en geestelijke gezondheidszorg,... namen deel.

Impact op persoonlijk en professioneel leven

De crisis heeft invloed op het persoonlijke en professionele leven van medewerkers. Onderstaande resultaten tonen dit aan:

  • 36% van de medewerkers voelt zich erg schuldig omdat ze hun werk niet in normale omstandigheden kunnen doen.
  • 20% zegt dat het op hen weegt dat ze onvoldoende kunnen bijdragen aan het beheersen van de pandemie.
  • Bijna 25% van de deelnemers heeft concentratiestoornissen of angst. Dat is bijna vijf keer zoveel als normaal.
  • Voor de crisis dacht 6% eraan te stoppen met het beroep. Nu is dat 15%, meer dan twee keer zoveel.

Nood aan steun van leidinggevende

Sociale steun vinden respondenten bij hun partner (83%), bij de eigen/directe collega’s (73%) en bij vrienden buiten de organisatie (70%). Hoewel professionele steun niet vaak wordt opgezocht is er nood aan betere ondersteuning van leidinggevenden. Als er een gesprek met de leidinggevende is, dan geeft gemiddeld 44% aan dat dit positief was. 10% geeft aan dat het geen positief gesprek was en 15% dat ze niet in gesprek gingen met hun leidinggevende maar er wel nood aan hadden.

> Lees het volledige artikel over de tweede barometer van de ZorgSamen.

Werkbaarheidscheque inzetten om psychisch welzijn te verhogen

Door de uitbreiding van de werkbaarheidscheques door corona kan je deze ook voor bepaalde acties inzetten (en niet enkel voor een scan of analyse). Een daarvan is de aanpak van de impact op het psychische welzijn van medewerkers en werkgevers.

Herbekijk hier ons webinar over de werkbaarheidscheques.

Lees ook

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij op het werk geconfronteerd wordt, erva…

Ook sociale ondernemingen krijgen coaching rond werkbaarheid

Ook sociale ondernemingen krijgen coaching rond werkbaarheid

Op 30 november 2019 maakte de Serv de resultaten van de Werkbaarheidsbarometer bekend.

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Begin mei besliste de Vlaamse regering om het actieterrein van de werkbaarheidscheques uit te breiden.

Blijf wendbaar als het woelig wordt

Blijf wendbaar als het woelig wordt

Hoe blijf je veerkrachtig in woelige wateren? Mensen en teams zijn wendbaarder dan ze zelf beseffen. Dat ontdek je tijdens onze vier interactieve veerkracht-ses…