De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Impact van crisis op psychisch welzijn blijft groot

Impact van crisis op psychisch welzijn blijft groot

De impact op het psychisch welzijn, met name het gevoelsleven, het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in zorg en welzijn blijft groot. Een op drie kampt met schuldgevoelens.

Dat blijkt uit de maandelijkse bevraging in de zorg- en welzijnssector van de ZorgSamen. De ZorgSamen is een initiatief van Zorgnet-Icuro en is het online platform voor de mentale ondersteuning van medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

De bevraging of barometer, peilt naar de impact van de coronacrisis op het psychisch welbevinden. Daarnaast peilt de tweede barometer specifiek naar het schuldgevoel. Meer dan 3000 respondenten uit woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, jeugdhulp, gezinsondersteuning, ziekenhuizen, en geestelijke gezondheidszorg,... namen deel.

Impact op persoonlijk en professioneel leven

De crisis heeft invloed op het persoonlijke en professionele leven van medewerkers. Onderstaande resultaten tonen dit aan:

  • 36% van de medewerkers voelt zich erg schuldig omdat ze hun werk niet in normale omstandigheden kunnen doen.
  • 20% zegt dat het op hen weegt dat ze onvoldoende kunnen bijdragen aan het beheersen van de pandemie.
  • Bijna 25% van de deelnemers heeft concentratiestoornissen of angst. Dat is bijna vijf keer zoveel als normaal.
  • Voor de crisis dacht 6% eraan te stoppen met het beroep. Nu is dat 15%, meer dan twee keer zoveel.

Nood aan steun van leidinggevende

Sociale steun vinden respondenten bij hun partner (83%), bij de eigen/directe collega’s (73%) en bij vrienden buiten de organisatie (70%). Hoewel professionele steun niet vaak wordt opgezocht is er nood aan betere ondersteuning van leidinggevenden. Als er een gesprek met de leidinggevende is, dan geeft gemiddeld 44% aan dat dit positief was. 10% geeft aan dat het geen positief gesprek was en 15% dat ze niet in gesprek gingen met hun leidinggevende maar er wel nood aan hadden.

> Lees het volledige artikel over de tweede barometer van de ZorgSamen.

Werkbaarheidscheque inzetten om psychisch welzijn te verhogen

Door de uitbreiding van de werkbaarheidscheques door corona kan je deze ook voor bepaalde acties inzetten (en niet enkel voor een scan of analyse). Een daarvan is de aanpak van de impact op het psychische welzijn van medewerkers en werkgevers.

Herbekijk hier ons webinar over de werkbaarheidscheques.

Lees ook

Gratis HR-opleidingsaanbod

Gratis HR-opleidingsaanbod

Een gratis vormingsaanbod over actuele HR-thema’s, speciaal voor sociale ondernemingen. Dit organiseert VIVO vzw in samenwerking met de sectorfondsen om het half ja…

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Charlotte Auwers

Charlotte Auwers

Charlotte is sinds 2014 actief als adviseur voor Probis Consult, een innovatieve gespecialiseerde advies- en dienstenorganisatie voor zorg- welzijns- en overheidsinstelli…