Liselotte Baeijaert

Liselotte en Ilfaro (www.ilfaro.be) zetten zich in voor het vergroten van veerkracht in mensen, teams en in de maatschappij.

In België is Ilfaro de pionier van de oplossingsgerichte aanpak in organisaties. Ze dragen dit mooie gedachtengoed al vele jaren met veel passie uit naar hun klanten. In het prachtige kader van hun centrum in Heverlee organiseren ze vaak open trainingen. De cursus oplossingsgericht coachen is al jaren een druk bezochte opleiding. Meestal werken ze echter op maat van de klant via trainingen, coaching en begeleidingen in organisaties.

Hun ervaring toont hen keer op keer dat mensen over veel meer veerkracht, wijsheid en kennis beschikken dan ze zelf beseffen. Ze zien het als hun missie om dit tot leven te brengen en te versterken. Op een zeer interactieve en ervaringsgerichte manier leren hun deelnemers praten over wensen (eerder dan problemen), vooruitgang (eerder dan belemmeringen) en verdiepen ze hun waarderende luistervaardigheden. Dit heeft een bijzonder grote impact op hun energie en zelfsturend vermogen. En dan kunnen zij zichzelf als externe begeleiders ook snel overbodig maken!

Thema's:
Organisatieverandering
Leiding geven
Ontwikkeling personeel
Teamwerking
Welzijn en gezondheid
Goed bestuur

Actief in:
Antwerpen
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Website: http://www.ilfaro.be

Lees ook

Micheline Moerman

Micheline Moerman

Micheline Moerman heeft ervaring in de zorg in diverse rollen en functies wat haar een realistische kijk geeft op de uitdagingen waar (zorg)medewerkers de dag van vandaag…

Koen Joly

Koen Joly

Steeds vertrekkend van wat werkt, bouwt Koen graag mee aan organisaties zodat ze een speeltuin worden voor passie en talent. Organisaties creëren waar missie, v…

Liesbeth Lambrecht

Liesbeth Lambrecht

Liesbeth is geboeid door wat mensen drijft om hun werk met enthousiasme en bezieling te doen. Coachen en processen begeleiden is haar passie en kracht. Na meer dan 15 jaa…

Joost Van Driessche

Joost Van Driessche

Joost Van Driessche is mede-bezieler van en organisatie architect bij Wilde Zwanen. Wilde Zwanen verzamelt een groep van ervaren organisatiearchitecten en -coaches, die f…