Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?

Dalende werkbaarheid... moet het nog gezegd worden? 

In november 2019 maakte de SERV de resultaten van de werkbaarheidsmonitor bekend. Daaruit blijkt dat sociale ondernemingen in zorg en welzijn beter dan gemiddeld scoren op drie indicatoren: betrokkenheid, competentieontwikkeling en werk-privébalans. Op werkstress, de vierde indicator, scoren de sociale ondernemingen minder goed dan gemiddeld: 60,6% van de medewerkers geeft aan dat ze geen probleem ervaren met werkstress, terwijl dit voor alle sectoren 63,2% is. Risicofactoren voor werkstress zijn voornamelijk de emotionele belasting, gebrek aan autonomie, arbeidsomstandigheden en werkdruk.

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer 'goesting' aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en productievere werknemers.

Meet of scan de werkbaarheid binnen jouw organisatie met de werkbaarheidscheque

Als ondernemer in de social profit kan je nog tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen voor werkbaarheidscheques.

Met deze cheque krijg je terugbetaling voor:

  • een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen.
  • en/of begeleiding bij het uitvoeren van een scan/meting.
  • en/of begeleiding voor rapportage over de werkbaarheid. Voor het opstellen van een werkbaarheidsplan. Voor monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

Voor de uitvoering van een scan of voor begeleiding kan enkel beroep worden gedaan op erkende dienstverleners.

De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per organisatie. Je kan maximum 3 aanvragen doen over een periode van 3 jaar, in het geval de subsidielijn verlengd wordt. Je betaalt zelf 40% van de totale facturatiekosten. 60% komt in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie over de werkbaarheidscheques en de voorwaarden vind je hier: www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille.

Uitbreiding ten gevolge van corona

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners heeft de minister van Werk besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen

De middelen van de werkbaarheidscheque kunnen normaal niet aangewend worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Scans, actieplannen en acties die dienen om het hoofd te bieden aan de gewijzigde omstandigheden t.g.v. corona - waardoor alle organisaties in 2021 op alle vlakken getroffen worden - vormen een uitzondering op het verbod om de cheque te gebruiken voor wettelijke verplichtingen. Hierdoor kan je de verplichte risicoanalyse psychosociale risico’s wél financieren met de werkbaarheidscheque. 

Daarnaast zijn er drie types acties toegevoegd aan de projectoproep:

  • Advies, begeleiding en opleiding bij aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie

  • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.

  • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.


Op zoek naar inspiratie over werken aan werkbaarheid?

Deze drie tips kunnen je alvast inspireren:

1. Handige instrumenten die je zelf kan gebruiken

Op onze HRwijs-pagina's vind je een heleboel handige tools om zelf mee aan de slag te gaan

Logo HRwijs

2. Ontdek hoe andere organisaties het doen

Verdiep je in hoe andere sociale ondernemingen inzetten op welzijn en werkbaar werk: 

3. Waardevolwerk.be

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je ook op www.waardevolwerk.be. Een VIVO-website vol informatie en tips rond 9 thema’s die de werkbaarheid van een job bepalen.

            VIVO werkbaar werk


Tijd voor actie!

Vraag hier een werkbaarheidsscan via de WERKBAARHEIDSCHEQUES aan

Andere vragen betreffende dit thema? Stel ze gerust aan onze HRwijs-helpdesk!

Lees ook

Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 3 tips voor HR-subsidies.…

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je op www.waardevolwerk.be. Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organi…

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe die het evenwicht tussen de eigen kenmerken en de eisen waarmee die op het werk geconfronteerd wordt, ervaart.…

Werkbaar werk: ‘kleine acties kunnen een groot effect hebben’

Werkbaar werk: ‘kleine acties kunnen een groot effect hebben’

Werk maken van werkbaar werk: ook voor welzijnsvoorziening Dominiek Savio in Hooglede-Gits is het een prioritaire opdracht.