De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?

Werkbaarheidsmonitor 2019: werkbaarheid gedaald in de zorg- en welzijnssectoren

In november 2019 maakte de SERV de resultaten van de werkbaarheidsmonitor bekend. Daaruit blijkt dat sociale ondernemingen in zorg en welzijn beter dan gemiddeld scoren op drie indicatoren: betrokkenheid, competentieontwikkeling en werk-privébalans. Op werkstress, de vierde indicator, scoren de sociale ondernemingen minder goed dan gemiddeld: 60,6% van de medewerkers geeft aan dat ze geen probleem ervaren met werkstress, terwijl dit voor alle sectoren 63,2% is. Risicofactoren voor werkstress zijn voornamelijk de emotionele belasting, gebrek aan autonomie, arbeidsomstandigheden en werkdruk.

SERV werkbaarheidsmonitor 2019.png

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer 'goesting' aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en productievere werknemers.

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?


Meet of scan de werkbaarheid binnen jouw organisatie met de werkbaarheidscheque

Als ondernemer in de social profit kan je sinds 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 een aanvraag indienen voor werkbaarheidscheques.

Met deze cheque krijg je terugbetaling voor:

  • een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen.
  • en/of begeleiding bij het uitvoeren van een scan/meting.
  • en/of begeleiding voor rapportage over de werkbaarheid. Voor het opstellen van een werkbaarheidsplan. Voor monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De risicoanalyse psychosociale risico’s valt niet onder de werkbaarheidscheque. Sinds 2016 zit deze vervat in de kostprijs van de externe diensten voor preventie op het werk.

Voor de uitvoering van een scan of voor begeleiding kan enkel beroep worden gedaan op erkende dienstverleners.

De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per organisatie. Je kan maximum 3 aanvragen doen over een periode van 3 jaar, in het geval de subsidielijn verlengd wordt. Je betaalt zelf 40% van de totale facturatiekosten. 60% komt in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie over de werkbaarheidscheques en de voorwaarden vind je hier: www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille.

Klik hier voor een overzichtelijke infographic over de werkbaarheidscheques.

Uitbreiding ten gevolge van Corona

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van Corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners heeft de minister van Werk besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen

Concreet zijn er drie types acties toegevoegd aan de projectoproep:

  • Aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie.
  • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
  • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Subsidies voor acties rond werkbaarheid met ESF-oproep DRIVE

Indien er uit de scan of meting acties komen, dan kan je voor het uitvoeren van die acties ook subsidies aanvragen. Deze vallen onder de ESF-oproep ‘Drive - op weg naar werkbaar werk’.

Acties die in aanmerking komen zijn o.a. het motiveren en ondersteunen van medewerkers, maatregelen om burn-out in de organisatie tegen te gaan, leidinggevenden ondersteunen in hun leiderschapscompetenties, acties om de autonome motivatie van medewerkers te vergroten,...

De eerste stap van de aanvraag gebeurt door een e-mail te sturen naar drive@vlaanderen.be. Na de aanvraag volgt een intake. Je krijgt dan een door ESF Vlaanderen erkende dienstverlener toegewezen. De subsidie bedraagt de kost van de dienstverlener. Ondernemingen met meer dan 250 medewerkers komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Meer informatie over deze ESF-oproep vind je hier: www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/drive-op-weg-naar-werkbaar-werk


FeBi

FeBi vzw, dat meerdere vormingsfondsen verenigt, biedt in 2020 subsidies aan voor bepaalde sociale ondernemingen die acties willen opzetten rond welzijn op het werk. Organisaties kunnen opleidingen, risico-analyses en ergonomisch materiaal aankopen. Let op: enkel door de GGC goedgekeurde instellingen komen in aanmerking.

Meer informatie


Op zoek naar inspiratie over werken aan werkbaarheid?

Als je meer wil weten over werkbaarheid, dan kunnen deze links je alvast inspireren:

Verso_d1_HRwijs rgb.jpg              VIVO werkbaar werk


Tijd voor actie!

Wil je onmiddelijk WERKBAARHEIDSCHEQUES aanvragen? Dit doe je via de online ESF-applicatie

Weet je al welke ACTIES je wil doen en wil je onmiddelijk aan de slag? Dien dan je aanvraag in voor ondersteuning via de ESF-oproep DRIVE

Heb je vragen, op zoek naar meer inspiratie? Stel ze gerust aan Liesbeth Denis, HR-adviseur HRwijs: liesbeth.denis@verso-net.be of 0470/47.75.12.

Lees ook

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheid is een thema dat vele sociale ondernemers bezighoudt. Ontdek drie vragen - en bijhorende antwoorden - over de werkbaarheidscheques die je misschien nog niet …

Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 5 tips voor HR-subsidies.

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Door corona is thuiswerken in veel ondernemingen plots de norm. Terwijl de ene het als een noodzakelijk kwaad ziet, maakt de ander van de nood een deugd.