De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss

Houssein is een Belg van Marokkaanse afkomst en al meer dan 30 jaar een ervaren trainer/consultant op het vlak van diversiteitsmanagement en interculturele communicatie. Daarnaast geeft hij ook opleidingen in teamcoaching, conflicthantering en leiderschap, met een integratie van het ‘interculturele aspect’ als specialisatie. Van opleiding is Houssein maatschappelijk werker.

Zijn maatschappelijke bewogenheid en gedrevenheid komen hierdoor ook sterk tot uiting in zijn manier van werken, zowel met hoogopgeleide kaderleden als laaggeschoolde arbeiders op de werkvloer. Hierbij staat een interactieve en praktische aanpak centraal. Samen met de deelnemers tracht hij, vanuit hun professionele functie en verantwoordelijkheid, tot oplossingen te komen voor eventuele knelpunten en problemen waarmee zij te maken hebben. 

Vooraleer Houssein als fulltime trainer/consultant ging werken, had hij een lange carrière als adviseur en trainer bij het federaal Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Hij was ook als docent zeven jaar verbonden aan de Nederlandse Politie Academie voor de vakken sociologie en diversiteit.

Email: trace@telenet.be

Telefoon: 0496/23.34.69

Thema's:

  • Diversiteit
  • Leiding geven
  • Teamwerking

Actief in: 

  • Antwerpen
  • Brussel
  • Limburg
  • Oost-Vlaanderen
  • Vlaams-Brabant
  • West-Vlaanderen

Lees ook

Tania Drieghe

Tania Drieghe

Tania Drieghe vormt samen met een jong en dynamisch team van psychologen CC Select. Binnen Probis Group is CC Select uw partner voor ondersteuning bij de selectie van nie…

Inge Laperre

Inge Laperre

Inge Laperre is de oprichter van VONST, een vormingsnetwerk voor sociale economie, ondernemingen en social profit organisaties.

Rachida Ouchoukout

Rachida Ouchoukout

Als organisatie kan je Rachida als mentor en coach inzetten om bewust ruimte te maken voor inclusie op de werkvloer: talenten, competenties, samenwerking en verbindi…