De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken

Deze gebruiksklare leidraad helpt je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken - inclusief GRATIS sjabloon.

Overweeg je een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken? Goed idee!

Want een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een helder hulpmiddel om competenties en talenten van medewerkers te ontwikkelen. Een POP vormt een schriftelijke lijst met heldere afspraken die zowel de betrokken medewerker als de leidinggevende(n) onderschrijven. Die planmatige benadering helpt om:

  • gebieden af te bakenen waarin medewerkers zich (verder) willen ontwikkelen
  • afspraken te maken tussen leidinggevende(n) en medewerkers

Een succesvol persoonlijk ontwikkelingsplan maken? 

Wie een persoonlijk ontwikkelingsplan wil maken, moet beseffen dat een POP-overeenkomst een inspanningsverbintenis is tussen een medewerker en de (HR)leidinggevende. Een POP vermeldt:

  • afspraken over het wat, hoe en wanneer
  • ondersteunende elementen (bv. kosten en personen)

Download het POP-sjabloon*

* dit POP-sjabloon werd ontwikkeld voor de sector lokale diensteneconomie waardoor er ook gevraagd wordt om aparte acties rond doorstroom te formuleren. Maar uiteraard kan het sjabloon ook inspirerend zijn voor andere sectoren.

Testimonial HR-expert Koen Joly: “een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, helpt om op (groei)koers te blijven”

Koen Joly coacht deelnemers in verband met betrokkenheid en leiderschap: "Ik help organisaties om zich om te turnen tot een speeltuin voor passie en talent. Samen brengen we de missie, visie en waarden in de praktijk. Dat maximaliseert de betrokkenheid van iedereen. Daarin is het cruciaal om aan je eigen leiderschap, positivisme, goesting, creativiteit en persoonlijke groei te werken. Met een open blik en een gezonde nieuwsgierigheid help ik medewerkers om hun eigen persoonlijke ontwikkelingsplan te maken. Want verandering vraagt vertrouwen en doorzettingsvermogen. De praktijk leert me alleszins: een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, helpt om de juiste (groei)koers aan te houden."

Breng je voortgang in kaart

Koen Joly: "Met het POP-sjabloon monitor je de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker door zijn of haar voortgang te documenteren. Zo’n schriftelijke neerslag van je persoonlijk ontwikkeling is een meerwaarde. Want het document vermeldt ook een duidelijke opvolging. Daardoor is het zoveel meer dan een vrijblijvende tekst: je krijgt als eigenaar van het document een leidraad voor jouw persoonlijke leerpad. Combineer dat met een constructieve openheid, dan laat je de kracht van een persoonlijk ontwikkelingsplan maximaal tot zijn recht komen."

Tips om het persoonlijk ontwikkelingsplan – sjabloon in te zetten

Koen Joly: "Het sjabloon helpt je om een relevant en haalbaar persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. Vertrek vanuit 'wat wil ik?' en 'wat kan ik?'. Bouw daarop verder met specifieke doelstellingen om hiaten te dichten. Hoe verfijn ik algemene en specifieke vaardigheden en tegen wanneer wil ik resultaten bereiken? Geef jezelf uitdagingen op korte en (midden)lange termijn. Maak er ook echt een punt van om het POP als een werkinstrument voor de lerende te gebruiken — niet als verkapt evaluatie-instrument voor de leidinggevende. Bespreek de evolutie in een motiverende sfeer tussen medewerker en leidinggevende(n). Samen kom je tot een haalbare en duurzame ontwikkeling.”


Lees ook

7 principes voor leerrijke jobs

7 principes voor leerrijke jobs

Zijn de jobs ook in jouw onderneming 'leerrijk' en toereikend? Krijgen de collega's voldoende impulsen om hun competenties blijvend te ontwikkelen? Hopelijk wel, want het…

Meet het transferklimaat: hoe zorg je ervoor dat opleiding rendeert?

Meet het transferklimaat: hoe zorg je ervoor dat opleiding rendeert?

We investeren veel (tijd en geld) in het opleiden van medewerkers.  Alleen lijkt dit niet altijd het verhoopte resultaat te hebben.

Leidraad POP-gesprek

Leidraad POP-gesprek

Hoe zorg je ervoor dat een pop-gesprek goed verloopt?