De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Het POP-sjabloon

Het POP-sjabloon

Om competenties en talenten te ontwikkelen is het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) een handig hulpmiddel.

Het POP is een planmatige manier om een medewerker te helpen bepalen op welke gebieden hij/zij zich (verder) wil ontwikkelen en hoe jullie dat vervolgens kunnen aanpakken. Het POP is een serie schriftelijke, heldere afspraken die zowel door de medewerker als de leidinggevende worden onderschreven.

Succesfactoren: in de POP-overeenkomst worden afspraken gemaakt over het wat, hoe en wanneer. Verder worden er ondersteunende elementen als kosten en personen vastgelegd. Hiermee ga je zowel als leidinggevende/HR en als medewerker een inspanningsverbintenis aan.

Dit POP-sjabloon werd ontwikkeld voor de sector lokale diensteneconomie waardoor er ook gevraagd wordt om aparte acties rond doorstroom te formuleren, maar kan ook inspirerend zijn voor andere sectoren.

Commentaar van een HR-expert

Koen Joly geeft duiding bij deze tool. 

Op welke vragen geeft de tool een antwoord?

Het monitoren van de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker en de voortgang documenteren.

Hoe beoordeel je deze tool? 

Het is zeker een meerwaarde een schriftelijke neerslag te maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Door ook de opvolging duidelijk in te plannen, is het geen vrijblijvend document. Het wordt zo echt de leidraad voor je persoonlijk leerpad. Ik vind het wel essentieel dat de eigenaar van dit document de 'lerende' is, dus degene van wie de POP is. Het gebruiken als controle-instrument doet afbreuk aan de kracht van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Is deze tool praktisch bruikbaar volgens jou?

Zeker, het is een duidelijk en overzichtelijk sjabloon van alle elementen die een POP kan bevatten. Belangrijk om dit vooral als werkinstrument voor de lerende te gebruiken en niet als verkapt evaluatie-instrument.


Lees ook

7 principes voor leerrijke jobs

7 principes voor leerrijke jobs

Zijn de jobs ook in jouw onderneming 'leerrijk' en toereikend? Krijgen de collega's voldoende impulsen om hun competenties blijvend te ontwikkelen? Hopelijk wel, want het…

Meet het transferklimaat: hoe zorg je ervoor dat opleiding rendeert?

Meet het transferklimaat: hoe zorg je ervoor dat opleiding rendeert?

We investeren veel (tijd en geld) in het opleiden van medewerkers.  Alleen lijkt dit niet altijd het verhoopte resultaat te hebben.

Leidraad POP-gesprek

Leidraad POP-gesprek

Hoe zorg je ervoor dat een pop-gesprek goed verloopt?