De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Vijf pijlers van teamwork

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties van een team en van de organisatie. Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers met 5 bijbehorende frustraties. 

Deze piramide lees je van beneden naar boven, in volgorde van wat je nodig hebt om een volgend niveau te bereiken:

teamwerking_lencioni.png

 PIJLER

 FRUSTRATIE

 1

 Vertrouwen

 Gebrek aan vertrouwen

 2

 Openheid

 Angst voor conflicten

 3

 Betrokkenheid

 Gebrek aan betrokkenheid

 4

 Verantwoordelijkheid

 Verantwoordelijkheid mijden

 5

 Resultaatgerichtheid

 Te weinig aandacht voor resultaten

Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden vanuit openheid durven bijdragen aan de werking, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen. Dan is het een kleine stap naar het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid en mee sturen op het realiseren van de gedeelde doelen.

De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent een risico voor het gehele functioneren van een team. Op elk niveau kan je actie ondernemen:

 PIJLER

 Mogelijke acties

 1

 Vertrouwen

 Elkaar beter leren kennen via teambuilding, stilstaan bij de medewerkers als persoon, oefeningen betreffende teameffectiviteit, 360 graden feedback, je als leider ook kwetsbaar opstellen.

 2

 Openheid

 Opgraven (van conflicten) indien nodig, vinger aan de pols houden, inzicht bieden in verschillen in persoonlijke stijlen, gedragsvoorkeuren, etc.

 3

 Betrokkenheid

 Besluiten oplijsten, deadlines afspreken, monitoren en samen vieren, analyse van eventualiteiten en het ‘worst-case’ scenario

 4

 Verantwoordelijkheid

 De publicatie (of op andere manier openbaar maken) van de behaalde resultaten (ook kwalitatief, bijvoorbeeld met getuigenissen), regelmatige voortgangsbesprekingen

 5

 Resultaatgerichtheid

 Het team als geheel belonen voor de behaalde resultaten.

Sterkere teams voor een sterker bedrijf 
Ondernemingen steunen meer en meer op teams. Logisch. Teams brengen verschillende visies, talenten en expertises samen. Goed en nauw samenwerkende teamleden zijn hét geheim van een goed draaiende onderneming. Ook teams stoten op uitdagingen. Maar met een sterke veerkracht kunnen ze tegen een heftig stootje en krabbelen ze makkelijker overeind bij tegenslagen. En het goede nieuws is: teamveerkracht kan je trainen. Meer weten over deze methodiek? Neem een kijkje op www.gezondleven.be/projecten/teamveerkracht

Lees ook

Gratis HR-opleidingsaanbod

Gratis HR-opleidingsaanbod

Een gratis vormingsaanbod over actuele HR-thema’s, speciaal voor sociale ondernemingen. 

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Waarom jongeren vertrekken

Waarom jongeren vertrekken

“Werknemers jonger dan 30 jaar zijn sneller geneigd om een nieuwe baan te zoeken.” Dit is een vaststelling die we van sociale ondernemingen opvingen. …