De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Teameffectiviteit

Teameffectiviteit

Met de effectiviteit van een team verwijzen we naar de capaciteit die een team moet hebben om de doelen of doelstellingen te bereiken. Wat maakt een team effectief? Er zijn verschillende modellen die hier inzichten bieden. We presenteren het teamdoelmatigheidsmodel van Rubin, Plovnick en Fry (1977). Dit model wordt weergegeven in een piramide en stelt dat 5 zaken essentieel zijn:

teameffectiviteit.png

1/ Een gedeelde missie voor het team;

2/ Helder gedefinieerde doelstellingen en gewenste resultaten;

3/ Helderheid in verantwoordelijkheden, taken en rollen voor elk teamlid;

4/ Processen: een duidelijke beslissingsstructuur en werkprocedures;

5/ Vertrouwen, communicatie en flexibiliteit in de interpersoonlijke verhoudingen.

Omdat het zo eenvoudig is, is dit model een goed startpunt om een team te vormen of wanneer je problemen ervaart met een onbekende oorzaak. De auteurs stellen immers dat je een team altijd van boven naar beneden moet opbouwen. Dus van de bedoeling naar de communicatie.

Een moeilijk functioneren op een bepaald niveau wordt immers bijna altijd veroorzaakt door een probleem op het/de niveau(s) erboven. Weinig vertrouwen in het team en een gebrekkige communicatie? Ga dan eerst eens na of de procedures en taken en rollen helder verdeeld zijn.


Lees ook

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Vijf pijlers van teamwork

Vijf pijlers van teamwork

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties van een team en van de organisatie. Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers met 5 bi…

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

In een goed draaiend team werken? Dat wil iedereen wel. Maar wat is de rol van de leidinggevende daarin? Hoe goed lukt het om collega’s in hun veerkracht te houden?…