Competentiescan teamwork voor leidinggevenden

Competentiescan teamwork voor leidinggevenden

Deze quick scan bevraagt een aantal competenties van de leidinggevende die centraal staan binnen het Nieuwe Team Werken (HNTW).

De competentiescan dient als een reflectietool om inzicht te krijgen in de eigen sterktes en mogelijke ontwikkelpunten als leidinggevende. Een bijhorende actiemap werd ontwikkeld die inzoomt op elke competentie en tips & tricks aanreikt om deze competenties te versterken.

Deze scan werd ontwikkeld door de Vlerick Business School in samenwerking met de Arteveldehogeschool, in het kader van een ESF-onderzoeksproject rond Het Nieuwe Team Werken (HNTW).

Ontdek hier de competentiescan

Lees ook

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

In een goed draaiend team werken? Dat wil iedereen wel. Maar wat is de rol van de leidinggevende daarin? Hoe goed lukt het om collega’s in hun veerkracht te houden?…

Naar een goede relatie met je baas

Naar een goede relatie met je baas

Leukere taken krijgen, een betere werksituatie creëren, de relatie met je leidinggevende versterken en je blijven ontwikkelen. Je krijgt het voor elkaar do…

Vragenlijst dienend leidinggeven

Vragenlijst dienend leidinggeven

Een heldere en werkbare methode om na te gaan hoe het is gesteld met het dienend leiderschap in je organisatie. Deze vragenlijst aan je medewerkers stelt s…